Aanmelden via hardheidsclausule

Aanmelden via hardheidsclausule 1

Havo De Hof mag enkele leerlingen direct plaatsen, zonder loting en matchingprocedure, op grond van zwaarwegende persoonlijke kenmerken, een gezondheidssituatie en/of de thuissituatie. Dit is de zogenaamde hardheidsclausule. Als je denkt hiervoor in aanmerking komt, dan moeten je ouders vóór 1 maart 2021 een verzoek met een specialistische of medische onderbouwing mailen aan onze zorgcoördinator […]