Nieuws

Aanmelden via hardheidsclausule

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

Havo De Hof mag enkele leerlingen direct plaatsen, zonder loting en matchingprocedure, op grond van zwaarwegende persoonlijke kenmerken, een gezondheidssituatie en/of de thuissituatie. Dit is de zogenaamde hardheidsclausule. Als je denkt hiervoor in aanmerking komt, dan moeten je ouders vóór 1 maart 2021 een verzoek met een specialistische of medische onderbouwing mailen aan onze zorgcoördinator mevrouw T. van Straaten via t.van.straaten@havodehof.nl .

De hardheidsclausulegesprekken vinden plaats ná ontvangst van het verzoek. Uiterlijk op 5 maart 2021 volgt de beslissing of je via de hardheidsclausule wel of niet kan worden toegelaten op havo De Hof. Er mag maar bij één school een verzoek tot het toekennen van de hardheidsclausule ingediend worden.

Ander nieuws