Community werkgroep

Meedenken en meepraten over de school is een belangrijk onderdeel van de schoolcultuur op havo De Hof. Dat kan via onze communitywerkgroep. Vanuit ieder leerjaar nemen daar leerlingen jaarlijks zitting in. Tijdens de bijeenkomsten, die meerdere malen per jaar plaatsvinden, spreken leerlingen mét de verschillende medewerkers van school over actuele kwesties en over wensen van de leerlingen voor hún school. Zaken zoals bijvoorbeeld sociale veiligheid komen natuurlijk ook aan bod.

Aanmelden voor de communitywerkgroep kan bij mevrouw Mowday via s.mowday@havodehof.nl

Groep 8
Zij instroom
Magister
Rooster
Jaarplanner
Nieuws