Nieuws

Een voldoende van de inspectie!

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp

“Havo De Hof kent een veilig schoolklimaat.  Het veiligheidsbeleid maar ook de kleinschaligheid van de school dragen daar aan bij.
We hebben op de school meerdere heel goede lessen gezien. Deze docenten kunnen een voorbeeld voor anderen zijn.”

Dit schrijft de Inspectie voor het onderwijs in haar rapport over havo De Hof (december 2020).

Natuurlijk zijn er altijd zaken die (nog) beter kunnen, daarom werken we elke dag aan het verder ontwikkelen van ons onderwijs.

Meer informatie en de link naar het inspectierapport vind je hier: inspectierapport havo De Hof

Ander nieuws

Aanmelden via hardheidsclausule

Havo De Hof mag enkele leerlingen direct plaatsen, zonder loting en matchingprocedure, op grond van zwaarwegende persoonlijke kenmerken, een gezondheidssituatie en/of de thuissituatie. Dit is

Lees verder »