Praktische informatie

Profielkeuze

Je bent hier:
Profielkeuze

Dit profielkeuzeboekje van havo De Hof is bedoeld voor leerlingen en hun ouders/verzorgers.

Het geeft praktische informatie over het profielkeuzetraject, informatie over de profielen zelf, over de nieuwe vakken en de bijzonderheden op onze school.

Wij bieden als school een breed scala aan mogelijkheden in de vrije keuzeruimte. Het idee hierachter sluit aan bij onze missie: proberen recht te doen aan talenten.
Dit boekje biedt een handvat voor de keuze die de leerlingen uit klas 3 dit schooljaar gaan maken.

Martin Merkelbag
Decaan havo De Hof 

Tijdpad profielkeuze

Oktober 2021

18 november 2021

Begin december 2021

Januari 2022

Vrijdag 28 januari 2022

Februari 2022

Vrijdag 18 maart 2022

Vrijdag 1 april 2022

Half april 2022

Projectweek met als thema: profielkeuze.

Ouderavond profielkeuze.

Eerst voorlopige profielkeuze.

Vakadviezen van vakdocent.

Vakadviezen van de vakdocenten zijn bekend bij leerling en decaan.

Adviesgesprekken met de leerlingen naar aanleiding van voorlopige profielkeuze en de vakadviezen: 2de voorlopige keuze.

Uiterste inleverdatum definitieve profielkeuze.

Alle eventuele wijzigingen zijn verwerkt door de decaan.

Leerling en ouders controleren de profielkeuze. Leerlingen krijgen deze mee en moeten ondertekend retour voor 23 april 2022.