Voor leerlingen

PTA havo 5

Je bent hier:
PTA havo 5

Via de downloadknop kunt u het programma van toetsing en afsluiting van havo De Hof, kortweg PTA, inzien.

In het PTA leest u welke toetsen er komend jaar zullen worden afgenomen per vak om zo het schoolexamendossier op te bouwen.

Verklarende lijst voor afkortingen in het PTA:

S: schriftelijke toets
M: mondeling toets
P: praktische opdracht
H: handelingsdeel
D: digitale toets