Voor leerlingen

Schorsingsprotocol

Je bent hier:
Schorsingsprotocol 2020

In dit stroomschema wordt het stappenplan schorsing beschreven en een richtlijn gegeven voor de op te leggen sancties. Uiteraard wordt er in ieder geval nauwkeurig gekeken welke sanctie het best aansluit bij de situatie.

 

Intern

Extern

Beperkt verbaal grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen

Zeer ernstig verbaal grensoverschrijdend gedrag tussen leerlingen (serieus bedreigen)

Herhaalde ongehoorzaamheid in de klas

Ernstig verbaal grensoverschrijdend gedrag van leerlingen naar medewerker toe

Herhaaldelijk niet opvolgen van sancties (corvee of melden)

Fysiek conflict tussen leerlingen of naar medewerkers van de school

 

Discriminatie, seksueel overschrijdend

gedrag, diefstal, vandalisme

 

Bezit van verboden middelen, zoals (nep)wapens, verdovende middelen, alcohol

Meerdaagse externe schorsingen en verwijdering

Meerdaagse externe schorsingen worden alleen in uiterste gevallen opgelegd. Voornemen tot verwijdering wordt opgelegd, na een gesprek met ouders, afdelingsleider en directeur.

Betrokkenen vanuit de school:

Community coach

Mw. S. Mowday

Coördinator van de dag

De leden van de schoolleiding zijn op wisselende dagen aanspreekpunt bij calamiteiten. Bij de medewerkers van

school is deze verdeling bekend.

Schoolleiding

Dhr. M. Kok, adjunct directeur, portefeuillehouder leerlingzaken.

Dhr. S. Schuurman

Directeur

Mw. J. Jensen