Cookies
Cookies zijn kleine informatiebestandjes die bij het bezoeken van een website automatisch kunnen worden opgeslagen op of uitgelezen van uw device (waaronder een PC, tablet of smartphone). Dat gebeurt via de webbrowser op het device. De informatie die een cookie verkrijgt over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Havo De Hof Voortgezet Onderwijs Amsterdam-Diemen of die van een derde partij.

Dit online platform gebruikt cookies om: functionaliteiten van de website mogelijk te maken en om de website te beschermen (technische of functionele cookies)

Technische of functionele cookies
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, ‘onthoudt’ uw computer worden dankzij cookies de door u gekozen instellingen en voorkeuren voor toekomstig gebruik. Wanneer u dit platform later weer bezoekt, haalt deze de eerder ingevoerde gegevens op, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Dit platform gebruikt de volgende technische cookies:

Exp_tracker
Exp_last_activity
Exp_last_visit
PHPSESSID
Analytische cookies

Daarnaast houdt Havo De Hof met behulp van analytische cookies statistieken bij, zodat wij inzicht kunnen krijgen in het gebruik van onze website. Havo De Hof maakt daarbij gebruik van Google Analytics. Havo De Hof gebruikt hierbij alleen geanonimiseerde statistische informatie: de gegevens zijn dus niet terug te leiden naar het individu. Havo De Hof gebruikt geen andere diensten van Google in combinatie met de cookies van Google Analytics. Havo De Hof heeft tevens een bewerkersovereenkomst afgesloten met Google. Wij gebruiken de volgende analytische cookies:

_gid
_ga
_gat

In- en uitschakelen van cookies
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. De meeste browsers accepteren cookies automatisch, u kunt dit wijzigen in de instellingen van uw browser (zie de handleiding van uw browser). Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van alle interactieve mogelijkheden van deze website of andere websites die u bezoekt.

Verwijderen van cookies
De meeste cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Dat betekent dat ze na een bepaalde periode automatisch verlopen en geen gegevens van uw site-bezoek meer registreren. U kunt er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen voordat de houdbaarheidsdatum is verstreken (zie de handleiding van uw browser).

Links naar websites van derden
Onze internetpagina’s bevatten links naar andere websites. Deze privacy- en cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens deze websites te gebruiken.

Overige bepalingen

Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Dit kunt u doen door ons een e-mail te sturen via info@havodehof.nl, of door telefonisch contact met ons op te nemen via xxxx op maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

U heeft de volgende rechten:

uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen
inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben
het laten corrigeren van fouten
het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens
intrekken van toestemming
bezwaar maken tegen een bepaald gebruik
overdraagbaarheid van gegevens

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacy- en cookieverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens Functionaris Gegevensbescherming
Havo De Hof heeft een Functionaris Gegevensbescherming: Christiaan Koopman. Bij vragen of opmerkingen kunt u contact met hem opnemen via info@havodehof.nl of xxxxx.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.