PTA en PTO

Hier vindt u het programma van toetsing en afsluiting voor havo vier en vijf van havo De Hof, kortweg PTA genoemd. In het PTA leest u voor komend schooljaar welke toetsen zullen worden afgenomen per vak om zo het schoolexamendossier op te bouwen. Met een volledig schoolexamendossier, kan een leerling, deelnemen aan het examen. Per vak ziet u ook welke toetsen er gepland staan voor havo 5 of havo 4 huidig schooljaar. Deze onderdelen zijn donker van kleur, zodat het onderscheid tussen het voorgaande schooljaar en huidig schooljaar direct zichtbaar is. Met dit PTA is inzichtelijk gemaakt welke toetsen tezamen een eindgemiddelde opleveren waarmee de leerling start aan het centraal eindexamen.

Het PTO is het programma voor toetsing onderbouw, klas 1 t/m 3, van havo De Hof. In het PTO leest u voor komend schooljaar welke toetsen en opdrachten per vak zullen worden afgenomen of gemaakt moeten worden.


Groep 8
Zij instroom
Magister
Rooster
Jaarplanner
Nieuws