Voor leerlingen

Addendum havo De Hof pta havo 5 cohort 19-21

Je bent hier:
Addendum havo De Hof pta havo 5 cohort 19-21

Addendum havo De Hof pta havo 5 cohort 19-21 betreffende onderstaande vakken:

Bij alle wijzigingen zijn we uitgegaan van het belang van de leerlingen. In geen van de gevallen hebben de wijzigingen nadelige gevolgen voor de leerlingen. We volgen de richtlijnen die op dit moment door de overheid en het RIVM worden voorgeschreven. Leidraad hierbij is contactmomenten zoveel mogelijk beperken. Waar er de mogelijkheid was om onderdelen te laten vervallen hebben deze laten vervallen. Waar dat niet mogelijk was maar er wel de mogelijkheid was om het om te zetten in een praktische opdracht die de leerlingen vanuit huis kunnen maken hebben we dit toegepast. Waar bovengenoemde maatregelen niet mogelijk waren hebben we de tijdsduur van de toetsen beperkt om de contactmomenten tot een minimum te beperken.

Duits

 • Onderdeel DU511 is aangepast van een toets examenidioom leesvaardigheid domein A met een weging van 5% naar een toets schrijfvaardigheid domein B met een weging van 10%
 • Onderdeel DU512 is vervallen.
 • Onderdeel DU521 is de weging aangepast van 10% naar 15%
 • Onderdeel DU522 is aangepast van een kijk en luistertoets domein B met een weging van 10% naar een toets leesvaardigheid domein A met een weging van 5%
 • Onderdeel DU523 is toegevoegd, kijk en luistertoets domein B met een weging van 10%
 • Onderdeel DU531 is aangepast van een toets leesvaardigheid domein A met een weging van 5% naar gespreksvaardigheid (mondelingen) domein C met een weging van 15%
 • Onderdeel DU532 is vervallen.

Frans

 • Onderdeel FA531 is aangepast van een praktische opdracht met een weging van 10% naar een schriftelijke toets met een duur van 100 minuten en een weging van 10%

Nederlands

 • Volgorde van afname is gewijzigd:
  • Onderdeel NE511 is verplaatst van periode 1 naar periode 2 en is nu gekoppeld aan code NE522
  • Onderdeel NE521 is verplaats van periode 2 naar periode 1 en is nu gekoppeld aan code NE511
  • Onderdeel NE531 is verplaats van periode 3 naar periode 2 en is nu gekoppeld aan code NE523
  • Onderdeel NE532 is verplaatst van periode 3 naar periode 2 en is nu gekoppeld aan code NE521

Scheikunde

 • Onderdeel SK511 is bij de inhoud hoofdstuk 7 vervallen. Dit is alleen H8 en 6.5
 • OnderdeelSK521 is bij de inhoud hoofdstuk 10 vervallen. Dit is alleen H9
 • Onderdeel SK522 codering is aangepast naar code SK523 en de te leren stof is aangepast van H11 t/m H13 naar H10 en H11
 • Onderdeel SK531 keuzeonderzoek is de codering aangepast naar SK523

Rekenen

 • Het vak rekenen is een nieuw onderdeel van het PTA. Leerlingen zonder wiskunde worden geacht een rekentoets te maken. Daarvoor zijn de volgende onderdelen opgenomen bij Rekenen in het PTA:
 • Onderdeel RE511, een schriftelijke toets met een weging van 35%, toetsduur 40 minuten, onderwerp getallen
 • Onderdeel RE521, een schriftelijke toets met een weging van 35%, toetsduur 40 minuten, onderwerp breuken/verhoudingen/procenten
 • Onderdeel RE522, een schriftelijke toets met een weging van 30%, toetsduur 40 minuten, metriekstelsel/oppervlakte/inhoud