Voor leerlingen

PTA havo 4 cohort 2020-2022

Je bent hier:
Cohort 2020-2022 schooljaar 2020-2021

Hier vindt u het programma van toetsing en afsluiting van havo De Hof, kortweg PTA genoemd.

In het PTA leest u voor komend schooljaar welke toetsen zullen worden afgenomen per vak om zo het schoolexamendossier op te bouwen. Met een volledig schoolexamendossier, kan een leerling, bij voldoende resultaten, bevorderd worden naar havo 5.

In geval van bevordering naar havo 5, zullen de behaalde cijfers meegenomen worden naar havo 5.

Per vak ziet u ook welke toetsen er gepland staan voor havo 5 volgend schooljaar (2021-2022). Deze onderdelen zijn lichter van kleur, zodat het onderscheid tussen de twee leerjaren direct zichtbaar is.

Tevens zijn de onderdelen van havo 5 niet bindend. Dit is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in het programma of wegingen.

Met dit PTA is inzichtelijk gemaakt welke toetsen tezamen een eindgemiddelde opleveren waarmee de leerling start aan het centraal eindexamen.

Bij het PTA horen ook het schoolexamenreglement en het ZAAM examenreglement. Dit is één document, hierin kunt u terugvinden hoe om te gaan met onvoorziene omstandigheden, welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de toetsen en welke regels gelden tijdens toetsweken.

Wilt u meer lezen over de bevordering van havo 4 naar havo 5, dan kunt u dit terugvinden in onze bevorderingsnormen.

Al deze documenten zijn tezamen terug te vinden op de website www.havodehof.nl, jaarlijks wordt op 1 oktober een update geplaatst.

Mocht er onverhoopt toch een wijziging komen in het programma van toetsing en afsluiting dan zal dat worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en worden ouders en onderwijsinspectie daarover geïnformeerd via een addendum. Ook de addenda zijn terug te vinden via onze website.

Het team van havo De Hof wenst alle leerlingen in havo 4 een plezierige tijd in de bovenbouw met mooie resultaten toe!

Verklarende lijst voor afkortingen in het PTA:

S: schriftelijke toets

M: mondeling toets

P: praktische opdracht

H: handelingsdeel

D: digitale toets

Planning per periode cohort 2020-2022 schooljaar 2020-2021 havo vier:

– Periode 1 (TW 1): 17 augustus 2020 t/m 27 november 2020

– Periode 2 (TW 2 & 3): 30 november 2020 t/m 26 maart 2021

– Periode 3 (TW 4): 29 maart 2020 t/m 9 juli 2021

Vak: Methode:

Aardrijkskunde

Buitenland 3e editie

 

Studie

Kolomnummer (in Magister)

Examen eenheden (sub)domein(en)

Omschrijving

Inhoud

Weging (%)

Herkans- baar

Vorm (S/P/M/H)

Duur/Deadline (datum)

Periode/ toetsweek

Hulpmiddelen

4-H

AK411

A1, B1, B2, B3

Toets Wereldbeeld

H1

5

Ja

S

100 min.

1/TW 1

Atlas, rekenmachine, woordenboek

moedertaal

4-H

AK421

A1, C1, C2, C3

Toets Klimaatgebieden

H2

10

Ja

S

100 min.

2/TW 2

Atlas, rekenmachine, woordenboek moedertaal

4-H

AK422

A1, A2, E1, E2

Praktische opdracht Purmerend

H3

10

Nee

P

Week 15

2

Atlas, rekenmachine, woordenboek moedertaal

4-H

AK431

A1, E1, E2

Toets Stedelijke gebieden en Wateroverlast

H3 + H4

15

Ja

S

100 min.

3/TW 4

Atlas, rekenmachine, woordenboek moedertaal

5-H

AK511

A1, B1, B2, B3

Toets Globalisering

H1

20

Ja

S

100 min.

1/TW 5

Atlas, rekenmachine, woordenboek moedertaal

5-H

AK521

A1, C1, C2, C3

Toets Endogene en exogene processen

H2

20

Ja

S

100 min.

2/TW 6

Atlas, rekenmachine, woordenboek moedertaal

5-H

AK522

A1, D1, D2

Toets Brazilië

H3

20

Ja

S

100 min.

2/TW 7

Atlas, rekenmachine, woordenboek moedertaal

Vak: Bedrijfseconomie

Methode: LWEO (Stoffels) lesbrieven

Studie

Kolomnummer (in Magister)

Examen eenheden (sub)domein(en)

Omschrijving

Inhoud

Weging (%)

Herkans- baar

Vorm (S/P/M/H)

Duur/Deadline (datum)

Periode/ toetsweek

Hulpmiddelen

4-H

BE411

A, B1, D2, H

Financiële zelfredzaamheid +

K.O Bedrijfseconomie

@home

H1 t/m H4

H1 t/m 6

5

Ja

S

50 min.

1/TW1

Rekenmachine, woordenboek

4-H

BE421

A, B1, D2

Financiële

zelfredzaamheid

H1 t/m H7

10

Ja

S

100 min.

2/TW2

Rekenmachine,

woordenboek

4-H

BE422

A

Het rekenwonder (Excel)

H1 t/m H7 Digitale toets

5

Nee

P

50 min/

Week 2

2

PC, woordenboek

4-H

BE423

A, B2, B3, C1, C2, D2 F1, F2

Bedrijf starten

H1 t/m H3

5

Nee

S

50 min.

2/TW3

Rekenmachine, woordenboek

4-H

BE424

A, B3, B4, C1, C2, F1

Personeelsbeleid en interne organisatie

H1 t/m H6 Diverse cases

7,5

Nee

P

2 weken/ Week

16

2

PC, rekenmachine woordenboek, lesbrief

4-H

BE431

A, B2, B3, C1, C2,

D2, F1, F2

Bedrijf starten

H1 t/m H6

10

Ja

S

100 min.

3/TW4

Rekenmachine,

woordenboek

4-H

BE432

A, B2, E1, E2

Marktverovering

H1 t/m H4 Diverse cases

7,5

Nee

P

2 weken/ Week

22

3

PC, rekenmachine woordenboek, lesbrief

5-H

BE511

A, F1, F2, G

Het resultaat

H1 t/m H5

10

Ja

S

100 min.

1/TW5

Rekenmachine, woordenboek

5-H

BE521

A, B3, B4, D1, D2, F2, G

Investeren + Financiering & Verslaggeving

H1 en H2 H1 t/m H6

12,5

Ja

S

100 min.

2/TW6

Rekenmachine, woordenboek

5-H

BE522

A, B1, B2, B3, B4,

C2, D2, E2, F1, F2, G

Examentoets

Alle lesbrieven + oude examenopgaven

20

Ja

S

150 min.

2/TW7

Rekenmachine, woordenboek

5-H

BE523

A, B2, C2, D2, E2, F1,F2, H

Onderneem het zelf +

K.O. Circulair

ondernemen

H1 t/m H3 H1 t/m H4

Portfolio

7,5

Nee

P

3 weken/

Week 11

2

PC, rekenmachine woordenboek, lesbrief

Studie

Kolomnummer (in Magister)

Examen eenheden (sub)domein(en)

Omschrijving

Inhoud

Weging (%)

Herkans- baar

Vorm (S/P/M/H)

Duur/ Deadline

(datum)

Periode/ toetsweek

Hulpmiddelen

4-H

BI411

A10 t/m A16

B2, B4, C1, C2, C3 D1, D3, E2, E3,F1,

F2

Toets Cellen & Voortplanting

Schriftelijke toets thema 2&3, BvJ boek 4a 5e editie

7%

Ja

S

100 min.

1/TW1

Binas, woordenboek moedertaal, rekenmachine (geen

grafische)

4-H

BI412

A1 t/m A5 A8 t/m A16

Onderzoeksverslag osmose aardappel

Onderzoeksverslag a.d.h.v. de natuurwetenschappelijke methode bij practicum osmose aardappel (in tweetallen)

3%

Nee

P

6 uur/01-10-

20

1

De opdracht, het beoordelingsmodel, internet, eigen resultaten, Excel en

Word.

4-H

BI421

A10 t/m A16

C1, C2, C3, D1, E4 F1, F2, F3

Toets Erfelijkheid en Evolutie

Schriftelijke toets thema 4&5, BvJ boek 4a en 4b 5e editie

8%

Ja

S

100 min.

2/TW2

Binas, woordenboek moedertaal, rekenmachine (geen

grafische)

4-H

BI422

B4, B6, B7, B8 C2, C3, D4, F3

Toets Regeling en waarnemen en ecologie

Schriftelijke toets thema 6&7, BvJ boek 4b 5e editie

10%

Ja

S

100 min.

2/TW3

Binas, woordenboek moedertaal,

rekenmachine (geen grafische)

4-H

BI431

A10 t/m A16 B2 t/m B5, B7

C1, D4, E4, F1 t/m F3

Toets CE-stof leerjaar 4

Schriftelijke toets over alle CE- stof van leerjaar 4

15%

Ja

S

100 min.

3/TW4

Binas, woordenboek moedertaal, rekenmachine (geen grafische)

4-H

BI432

A1 t/m A7, A9 D2

Onderzoeksverslag gedrag

Verslaglegging van eigen onderzoek naar gedrag van mensen (in tweetallen)

7%

Nee

P

20

uur/midden periode 3

3

De opdracht, het beoordelingsmodel, internet, eigen resultaten, Excel en

Word.

5-H

BI511

A10 t/m A16

B1, B2, B3, B4, B8

C1 t/m C3 D1, E1, E2, F3

Toets Stofwisseling, DNA en Mens en milieu

Schriftelijke toets thema 1, 2 en 3, BvJ boek 5a 5e editie

15%

Ja

S

100 min.

1/TW5

Binas, woordenboek moedertaal, rekenmachine (geen

grafische)

5-H

BI512

A1 t/m A5 A8 t/m A16

Onderzoeksverslag enzymwerking

Onderzoeksverslag a.d.h.v. de natuurwetenschappelijke methode bij practicum enzymwerking amylase (in

tweetallen)

5%

Nee

P

6 uur/eind september

1

De opdracht, het beoordelingsmodel, internet, eigen resultaten, Excel en

Word.

5-H

BI521

A10 t/m A16 B3

C2

Toets voeding en vertering, transport en gaswisseling

Schriftelijke toets thema 4, 5 en 6, BvJ boek 5a en 5b 5e editie

15%

Ja

S

100 min.

2/TW6

Binas, woordenboek moedertaal, rekenmachine (geen

grafische)

5-H

BI522

A10 t/m A16 B2 t/m B5 C1

D4 E4

F1, F2

Toets bescherming en evenwicht en alle CE-stof van leerjaar 4 en 5

Schriftelijke toets thema 7, BvJ boek 5b 5e editie en alle CE-stof leerjaar 4 en 5

15%

Ja

S

100 min.

2/TW7

Binas, woordenboek moedertaal, rekenmachine (geen grafische)

School: havo De Hof

Afdeling: havo

Leerja(a)r(en): 4

Schooljaar/start cohort: 2020

Vak: CKV

Methode: Eigen materiaal

Studie

Kolomnummer (in Magister)

Examen eenheden (sub)domein(en)

Omschrijving

Inhoud

Weging (%)

Herkans- baar

Vorm (S/P/M/H)

Duur/ Deadline (datum)

Periode/ toetsweek

Hulpmiddelen

4-H

CKV411

ABC

Kunstautobiografie

kunstautobiografie

5

Ja

P

3 weken

1

geen

4-H

CKV412

ABCD

PO discipline I: muziek

Muziekanalyse en protestlied schrijven

10

nee

P

6 weken

1

geen

4-H

CKV421

ABCD

Zelfstandig onderzoek naar een kunstzinnige/ culturele uiting

Keuze uit disciplines: fotografie, film, theater,

dans, muziek, architectuur, beeldend, design,

25

nee

P

10 weken

2

geen

4-H

CKV422

ABCD

Kunstzinnige uitwerking onderzoek

Vorm in overleg met docent

15

nee

P

10 weken

2

geen

4-H

CKV423

ABCD

Presentatie onderzoek

Presentatie van bevinden van het zelfstandige onderzoek

10

ja

M

10 weken

2

geen

4-H

CKV424

ABCD

PO discipline II: film

Filmanalyse en zelf film maken

10

nee

P

6 weken

2

geen

4-H

CKV431

ABCD

PO discipline III: architectuur

Redesign havo de Hof

10

nee

P

6 weken

3

geen

4-H

CKV432

ABCD

Kunstautobiografie 2

Reflectie op CKV

5

Ja

P

3 weken

3

geen

4-H

CKV433

ABCD

Afsluitend mondeling

Mondeling gesprek over CVK

10

nee

M

20

minuten

3

geen

Vak: Duits

methode: Neue Kontakte 6e + 7e editie & Examenbundel Duits & HCE Examenidioom Duits

Studie

Kolomnummer (in Magister)

Examen eenheden (sub)domein(en)

Omschrijving

Inhoud

Weging (%)

Herkans- baar

Vorm (S/P/M/H)

Duur/ Deadline (datum)

Periode/ Toetsweek

Hulpmiddelen

4-H

DU411

B.

Kijk- en luistervaardigheid

Kijk- en Luistertoets

Cito-toets

10

Nee

S

100

1/TW1

Geen

4-H

DU421

D.

Schrijfvaardigheid

Schrijven (informeel)

Briefopdracht

10

Ja

S

100

2/TW2

Woordenboek D-N / N- D / N-N

4-H

DU422

C. Spreekvaardigheid

Presentatie

Duits over een Duits- gerelateerd thema

10

Nee

M

5

2/TW3

Bondige PowerPoint presentatie

4-H

DU431

A.

Leesvaardigheid

Leestoets

Cito-teksten

15

Ja

S

50

3/TW4

Woordenboek D-N / N- D / N-N

5-H

DU511

D.

Schrijfvaardigheid

Schrijven (formeel)

Briefopdracht (oefeningen uit het boek,

in de klas en examenbundel)

10

Ja

S

100

1/TW5

Woordenboek D-N / N- D / N-N

5-H

DU521

E.

Literatuur

Literatuur fragmenten / boeken

Gelezen stukken, lesnotities / aantekeningen

15

Nee

S

50

2/TW6

Gelezen stukken, lesnotities/ aantekeningen

5-H

DU522

A.

Leesvaardigheid

Leestoets

Cito-teksten

5

Ja

S

60

Week 10

2022

2

Woordenboek D-N / N- D / N-N

5-H

DU523

B.

Kijk- en luistervaardigheid

Kijk- en Luistertoets CITO

Cito-toets

10

Nee

S

100

2/TW7

Geen

5-H

DU531

C.

Gespreksvaardigheid

Gespreksvaardigheid

Gesprek Duits onderwerp/persoonlijke situatie/

toekomstplannen

15

Nee

M

10

Week 13

2022

3

Geen

Vak: Economie

Methode: LWEO Lesbrieven

Studie

Kolomnummer (in Magister)

Examen eenheden (sub)domein(en)

Omschrijving

Inhoud

Weging (%)

Herkans- baar

Vorm (S/P/M/H)

Duur/ Deadline (datum)

Periode/ toetsweek

Hulpmiddelen

4-H

EC411

A, B, C, K

Rekonomie,

+

Crisis

+

K.O. Geldzaken

H1 t/m 4

H1 en 2

H1 t/m 5

7,5

Ja

S

100 min.

1/TW1

Rekenmachine, woordenboek

4-H

EC421

A, E1, E2, F1, G1, G2, G3, G4, H1, I1, I2

Jong & Oud (+

rekonomie)

H1 t/m 9

10

Ja

S

100 min.

2/TW2

Rekenmachine,

woordenboek

4-H

EC422

A5, J

Experiment

Praktische opdracht (gevangenendilemma)

5

Nee

P

3 weken /

Week 50

2

Rekenmachine, woordenboek

4-H

EC423

A, D1, D2, D3, D4, F1, G1, G2

Vervoer

H1 t/m 6

12,5

Ja

S

100 min.

2/TW3

Rekenmachine,

woordenboek

4-H

EC431

A, D1, D2, D3, D4, F1, F2, G4

Markt & Overheid

H1 t/m 7

15

Ja

S

100 min

3/TW4

Rekenmachine, woordenboek

5-H

EC511

A, E2, F1, H2, I1, I3, K

Europa

+

K.O. Werk &

werkloosheid

H1 t/m 5

H1, 2 en 6

12,5

Ja

S

100 min

1/TW5

Rekenmachine, woordenboek

5-H

EC521

A, H1, H2, I1, I2, I3, K

Verdienen & Uitgeven

+

K.O Werk & werkloosheid

H1 t/m H4

H3

10

Ja

S

100 min.

2/TW6

Rekenmachine, woordenboek

5-H

EC522

A, H1, H2, I1, I2, I3, J, K

Experiment / Onderzoek

Praktische

opdracht / Diverse cases

7,5

Nee

P

3 weken /

Week 7

2

PC, rekenmachine

woordenboek, lesbrieven

5-H

EC523

A, D, E, F, G, H, I

Examentoets

Alle lesbrieven + oude examenopgaven

20

Ja

S

150 min.

2/TW7

Rekenmachine, woordenboek

Vak: Engels

Methode: Eigen materiaal

Studie

Kolomnummer (in Magister)

Examen eenheden (sub)domein(en)

Omschrijving

Inhoud

Weging (%)

Herkans- baar

Vorm (S/P/M/H)

Duur/ Deadline (datum)

Periode/ toetsweek

Hulpmiddelen

4-H

EN411

A

Leesvaardigheidstoets

H4.1

CITO toets (Havo 5, met

aangepaste normering).

5

ja

S

100 min.

1/TW1

woordenboek NL,

EN-NL, NL-EN

4-H

EN421

D

Schrijfvaardigheidstoets – Informal letter

Schrijven van een informele brief.

5

ja

S

100 min.

2/TW2

woordenboek NL, EN-NL, NL-EN

4-H

EN422

C, E

Gespreksvaardigheidstoets

– Literature

Mondeling (informeel) in duo’s o.b.v. een zelf gekozen gespreksonderwerp rondom een Engelstalige roman.

5

nee

M

25 min.

2-3

gelezen roman,

“spiekbriefje”

4-H

EN423

B

Kijk- & luistervaardigheidstoets

CITO toets (Havo 4).

5

nee

S

60 min.

2/TW3

woordenboek NL, EN-NL, NL-EN

4-H

EN431

A

Leesvaardigheidstoets H4.2

CITO toets (Havo 5, met aangepaste normering).

10

ja

S

100 min.

3/TW4

woordenboek NL, EN-NL, NL-EN,

handout

“Signaalwoorden”

5-H

EN511

A

Leesvaardigheidstoets H5.1

CITO toets (Havo 5)

3

nee

S

50 min.

1

woordenboek NL, EN-NL, NL-EN,

handout

“Signaalwoorden”

5-H

EN512

D

Schrijfvaardigheidstoets Formal letter

Schrijven van een formele brief.

18

ja

S

100 min.

1 of 2

TW5, 6 of 7

woordenboek NL, EN-NL, NL-EN

5-H

EN521

A

Leesvaardigheidstoets H5.2

CITO toets (Havo 5)

3

nee

S

50 min.

2

woordenboek NL, EN-NL, NL-EN,

handout

“Signaalwoorden”

5-H

EN522

C

Gespreksvaardigheidstoets Newspaper article

Mondeling (formeel) in duo’s

o.b.v. een zelf gekozen nieuwsartikel.

18

nee

M

25 min.

1-3

gelezen artikel,

“spiekbriefje”

5-H

EN523

B

Kijk- & luistervaardigheidstoets

CITO toets (Havo 5).

18

nee

S

60 min.

1 of 2

TW5, 6 of 7

woordenboek NL, EN-NL, NL-EN

5-H

EN524

E

Literatuurtoets

Novels

Toets (boekrecensie) over 2 Engelstalige romans.

10

ja

S

100 min.

1 of 2

TW5, 6 of 7

woordenboek NL, EN-NL, NL-EN,

gelezen romans

School: Havo de Hof Afdeling: Havo Leerja(a)r(en): 4 en 5

Schooljaar/start cohort: 2020 Vak: Frans

Methode: Libre Service, editie 4 & HCE Examenidioom Frans havo

Studie

Kolomnummer (in Magister)

Examen eenheden

(sub)domein(en)

Omschrijving

Inhoud

Weging (%)

Herkans-baar

Vorm

(S/P/M/H)

Duur/ Deadline

(datum)

Periode/

toetsweek

Hulpmiddelen

4-H

FA411

A, B, E

Woordenschat 1

Examenidioom H1 t/m H5 F-N

2,5

Nee

S

50

1

Geen

4-H

FA412

D

Schrijfvaardigheid: Informele brief

Persoonlijke brief ERK A2

5

Ja

S

100

1/TW1

Woordenboek

N-F, F-N

4-H

FA413

A, B, E

Woordenschat 2

Examenidioom H6 t/m H10 F-N

2,5

Nee

S

50

1

Geen

4-H

FA421

B

Kijk- en luistervaardigheid

CITO kijk- en luistertoets ERK A2/B1

5

Nee

S

60

2/TW2

Geen

4-H

FA422

A, B, E

Woordenschat 3

Examenidioom H11 t/m H15 F-N

2,5

Nee

S

50

2

Geen

4-H

FA423

A

Leesvaardigheid

Leestoets ERK A2/B1

5

Ja

S

100

2/TW3

Woordenboek

F-N, N-F

4-H

FA431

A, B, E

Woordenschat 4

Examenidioom H16 t/m H20 F-N

2,5

Nee

S

50

3

Geen

4-H

FA432

C

Gespreksvaardigheid

Mondeling over persoonlijke onderwerpen ERK A2+

5

Nee

M

10 op afspraak

3/TW4

Geen

5-H

FA511

A

Leesvaardigheidstoets H5.1

CITO toets (Havo 5)

3

Nee

S

100

1

Woordenboek

F-N, N-F

5-H

FA512

D

Schrijfvaardigheid: formele brief

Zakelijke brief ERK A2+

18

Ja

S

100

1/TW5

Woordenboek

N-F, F-N

5-H

FA521

A

Leesvaardigheidstoets H5.2

CITO toets (Havo 5)

3

Nee

S

100

2

Woordenboek

F-N, N-F

5-H

FA522

B

Kijk- en luistertoets CITO

CITO kijk- en luistertoets ERK B1

18

Nee

S

60

2/TW6

Geen

5-H

FA523

E

Literatuur

3 Franse literaire werken

10

Ja

S

100

2/TW7

Woordenboek

F-N, N-F

5-H

FA524

C

Gespreksvaardigheid

Mondeling over zakelijke onderwerpen ERK B1

18

Nee

M

15 op afspraak

2-3

Geen

Vak: Geschiedenis

Methode: Forum (Boom)

Studie

Kolomnummer (in Magister)

Examen eenheden

(sub)domein(en)

Omschrijving

Inhoud

Weging (%)

Herkans

-baar

Vorm (S/P/M/H)

Duur/ Deadline

(datum)

Periode/ toetsweek

Hulpmiddelen

4-H

GS411

A,B

-Onderdeel C, Tijdvak 1 t/m 4

-Onderdeel A (alle paragrafen)

-Onderdeel B 1 chronologie + 7 taal

Onderdeel A, 1tm5 Onderdeel B, 1+7

Onderdeel C, 1 t/m 4

5

Ja

S

50

1/TW1

Woordenboek Nederlands

4-H

GS421

A,B

-Onderdeel C, Tijdvak 5 t/m 10

-Onderdeel B, continuïteit/verandering

Onderdeel B, 2 Onderdeel C, 5 t/m 10

10

Ja

S

50

2/TW2

Woordenboek Nederlands

4-H

GS422

A,D

-Onderdeel D Rechtsstaat & Democratie

Onderdeel D, 5

5

Nee

P

Week 9/eind periode 2

2

Woordenboek Nederlands

4-H

GS423

A,C

-Onderdeel D, Slavernijverleden +

-Onderdeel B 4, waarden & oordelen

Onderdeel D, 3 In Europa

10

Nee

P

Week 9/eind periode 2

2

Woordenboek Nederlands

4-H

GS431

A,B

-Onderdeel C, Tijdvak 5 t/m 10

-Onderdeel A, GS als richtlijn goed/kwaad + GS als praktische les

-Onderdeel B, historisch redeneren: verklaren, taal

Onderdeel B 3 en 7

Onderdeel C 5 t/m 10

10

Nee

S

100

3/TW4

Woordenboek Nederlands

5-H

GS511

A,B,C

-Onderdeel B, bronnen, interpretaties, verklaren

-Onderdeel D Energietransities

-Onderdeel E, HC Industrie. & kolonisatie in Britse rijk

Onderdeel B, 3,5,6

Onderdeel D, 2

Onderdeel E, 1

15

Ja

S

100

1/TW5

Woordenboek Nederlands

5-H

GS521

A,B

-Onderdeel B, bronnen, interpretatie, verklaren

-HC Democratie

&dictatuur in Duitsland + Nederland, van emigratieland tot immigratieland

Onderdeel B, 3,5,6

Onderdeel E, 2+3

20

Ja

S

100

2/TW6

Woordenboek Nederlands

5-H

GS522

A,B

-Onderdeel C, Tijdvak 5 t/m 10

–Onderdeel E, HC Industrie & kolonisatie in Britse rijk, Democratie &dictatuur in Duitsland + Nederland, van emigratieland tot

immigratieland

Onderdeel C, 5 t/m 10

Onderdeel E, 1 t/m 3

25

Ja

S

100

2/TW7

Woordenboek Nederlands

Vak: Kunst Algemeen

Methode: Art history, De Twintigste Eeuw, Art history, extra katern

Studie

Kolomnummer (in Magister)

Examen eenheden (sub)domein(en)

Omschrijving

Inhoud

Weging (%)

Herkans- baar

Vorm (S/P/M/H)

Duur/ Deadline (datum)

Periode/ toetsweek

Hulpmiddelen

4-H

KU411

A2,A3,B

Thema1:Modernisme

Praktijkopdracht met als thema

‘Hands up’ Vanuit realisme naar een modernistische

stroming.

10

Nee

P

Blok 1

1

Materialen kunstlokaal

4-H

KU421

A2,A3,B,C

Thema2: Mens

Praktijkopdracht met als thema;

mens, emotie en beweging.

(de avantgarde)

20

Nee

P

Deels blok 1 en heel blok 2

1/2

Materialen kunstlokaal

4-H

KU422

A1

Cultuur van het Moderne

Eerste toets van examenstof

1900-1950

10

Ja

S

100 minuten

2/TW3

Nederlands woordenboek

4-H

KU431

A2,A3,B

Thema3: Ruimte

Praktijkopdracht rondom het thema ruimtelijkheid

10

Nee

P

Heel blok 3

3

Materialen kunstlokaal

5-H

KU521

A2,A3,B

Thema4: Massacultuur

Praktijkopdracht vanuit de massacultuur

15

Nee

P

Heel blok 1 en deels blok 2

2

Materialen kunstlokaal

5-H

KU522

A1

Cultuur van het moderne & massacultuur

Toets examenstof 1900-nu

10

Ja

S

100 minuten

2/TW6

Nederlands woordenboek

5-H

KU523

A1

Hofcultuur 16e en 17e eeuw

Toets extra examenkatern

16e en 17e eeuw

10

Ja

S

50 minuten

2/TW7

Nederlands woordenboek

5-H

KU531

A2,A3,B,C

Thema5: Eigen beeldende probleemstelling

Praktijkopdracht vanuit het postmodernisme

15

Nee

P

Deels blok 2 en blok 3

3

Materialen kunstlokaal

Vak: Lichamelijke oefening

Methode: Vakwerkplan

Studie

Kolomnummer (in Magister)

Examen eenheden (sub)domein(en)

Omschrijving

Inhoud

Weging (%)

Herkans- baar

Vorm (S/P/M/H)

Duur/ Deadline (datum)

Periode/ toetsweek

Hulpmiddelen

4-H

LO421

C,A

lesgeven

Het voorbereiden en geven van een les LO In 2 tal lesgeven: dit kan zowel klassikaal als in kleinere groepen. De te geven lesstof is een vrije keuze voor de leerling. Voorbereiding moet schriftelijk.

40

Ja

H

45 min.

1 t/m 3

 

4-H

LO431

C,A

sportdag onderbouw

Het begeleiden van de sportdag van leerjaar 1, 2 en 3: Leerlingen begeleiden zelfstandig een onderdeel en hebben hier de rol van spelleider en scheidsrechter.

20

Ja

H

360 uur

3

 

4-H

LO432

B,D

Buitenschoolse activiteiten

Verbreding van de lesstof: kennismaken met sporten welke niet in het normale curriculum van de school zitten. Specifieke inhoud is afhankelijk van aanbod en mogelijkheden. Leerlingen maken uit dit aanbod een keuze.

20

Nee

H

360 uur

1 t/m 3

 

5-H

LO521

E

Buitenschoolse activiteiten

Verdieping van de lesstof: vervolgtraject naar aanleiding van 1 fase in klas 4: specifieke inhoud sluit hier op aan. Daarnaast komt een eindvorm van het curriculum aan bod. Spel (voetbal,softbal)(volleybal,basketbal), atletiek (loopnummers), turnen (vloer, trampoline, ringen) dansvormen.

20

Nee

H

Eind periode 2

1 en 2

 

Vak: Maatschappijleer

Methode: eigen methode

Studie

Kolomnummer (in Magister)

Examen eenheden (sub)domein(en)

Omschrijving

Inhoud

Weging (%)

Herkans- baar

Vorm (S/P/M/H)

Duur/ Deadline (datum)

Periode/ toetsweek

Hulpmiddelen

4-H

MA411

A1, A2, C1, C2, C3

Macht (Parlementaire Democratie)

Brondocument Macht

12,5

Ja

S

50 min.

1/TW1

woordenboek

4-H

MA421

A1, A2, B1, B2, B3

Recht (Rechtsstaat)

Brondocument Recht

12,5

Ja

S

50 min.

2/TW2

woordenboek

4-H

MA422

A1, A2, B, C

Praktische opdracht

thema’s Macht & Recht

Brondocument Macht & Recht

25

Nee

P

2 weken voor de tweede toetsweek

Periode 2

Brondocument, woordenboek, eigen onderzoek leerling,

digitaal device

4-H

MA423

A1, A2, D1, D2, D3, D4

Welvaart (Verzorgingsstaat

Brondocument Welvaart

12,5

Ja

S

50 min.

2/TW3

PowerPointpresentatie

4-H

MA431

A1, A2,E1, E2, E3, E4

Wij-Zij (Pluriforme Samenlevingen)

Brondocument Wij-ZIj

12,5

Ja

S

50 min.

3/TW4

Woordenboek

4-H

MA432

A1, A2, D, E

Praktische opdracht thema’s Welvaart en Wij-Zij

Brondocument Welvaart & Wij-Zij

25

Nee

P

2 weken voor de vierde toetsweek

Periode 3

Brondocument, woordenboek, eigen onderzoek leerling,

digitaal device

Vak: Natuurkunde

Methode: Systematische Natuurkunde

Studie

Kolomnummer (in Magister)

Examen eenheden (sub)domein(en)

Omschrijving

Inhoud

Weging (%)

Herkans- baar

Vorm (S/P/M/H)

Duur/Deadline (datum)

Periode/ toetsweek

Hulpmiddelen

4-H

NA411

A en C

Vaardigheden en Beweging

H1 +H2

5

nee

S

50 min.

1/TW1

BINAS, rekenmachine (geen grafische), woordenboek

moedertaal

4-H

NA421

A en C

Basisvaardigheden, Beweging, Krachten en Evenwicht en Krachtwetten

H1 t/m H4

10

Ja

S

100 min.

2/TW2

BINAS, Rekenmachine (geen grafische),

woordenboek moedertaal

4-H

NA422

D1 en G1

D1 Eigenschappen van stoffen en materialen; G1 Gebruik van Elektriciteit;

H4 + H5

10

Ja

S

100 min.

2/TW3

BINAS, rekenmachine (geen grafische), Woordenboek

moedertaal

4-H

NA431

A, D en I

Vaardigheden, Materialen, Onderzoek en ontwerp

H7

Natuurkundig onderzoek

7

Nee

P

Verslag inleveren in week 19

3

natuurkundeboek 4, BINAS

4-H

NA432

A,C, D, G1 en G2,I, B3

Vaardigheden, beweging en krachtenwetten, stoffen en materialen, elektriciteit,

Technische automatisering en Optica

H1 tm 7 van de methode, dus boek H 4 +

katern A en katern D

8

Nee

S

100 min.

3/TW4

BINAS, rekenmachine (geen grafische), Woordenboek moedertaal

5-H

NA511

B2 en E1

Toets Zonnestelsel en medische beeldvorming

H10 en H11

20

Ja

S

100 min.

1/TW5

BINAS, woordenboek moedertaal,

rekenmachine (geen grafische)

5-H

NA521

D1, G1, B1

Eigenschappen van stoffen en materialen, Gebruik van elektriciteit,

Informatieoverdracht

H5, H6, H9

20

Ja

S

100 min.

2/TW6

BINAS, woordenboek moedertaal, rekenmachine (geen

grafische)

5-H

NA522

A, B1, B2, C, D1, D, E1, G1, H

Vaardigheden, Energieoverdracht, Beweging, Eigenschappen van stoffen, Materialen, Gebruik van Elektriciteit, Energie en Zonnestelsel en heelal,

Medische beeldvorming

H1 t/m H11, H8

wordt in deze periode behandeld (boek 4 + boek 5)

20

Ja

S

100 min

2/TW7

BINAS, woordenboek moedertaal, rekenmachine (geen grafische)

Vak: Nederlands

Methode: Nieuw Nederlands, 5e editie

Studie

Kolomnummer (in Magister)

Examen eenheden (sub)domein(en)

Omschrijving

Inhoud

Weging (%)

Herkans- baar

Vorm (S/P/M/H)

Duur/Deadline

Periode

Hulpmiddelen

4-H

NE411

A1, C

Taalverzorging en formuleren

Formuleren: H1 Spelling: H1 en H2

10%

Ja

S

100 min.

1/TW1

Geen

4-H

NE421

A1

Leesvaardigheid

Leesvaardigheid: H1

en H2

10%

Ja

S

100 min.

2/TW2

Woordenboek

4-H

NE422

A1,2, C, D

Schrijfvaardigheid (betoog)

Schrijfvaardigheid: H1, H2 en H4

10%

Ja

S

100 min.

2/TW3

Woordenboek

4-H

NE431

B, D

Mondelinge taalvaardigheid (Probleemoplossend

e discussie)

Mondelinge vaardigheden: H1 en H2

5%

Nee

M

10 min. per leerling

3/TW4

Steekwoorden

4-H

NE432

A1,2, B, C, D, E1,2

Literatuurcijfer

(verzamelcijfer)

Eigen materiaal

10%

Nee

P

n.v.t.

3

Geen

5-H

NE511

A1,2,3, B, D

Betogende voordracht

Taalkundig onderwerp

Mondelinge taalvaardigheden: H3

10%

Nee

M

10 min. per leerling

1/TW5

Spreekplan

5-H

NE521

A1,2,3, D

Leesvaardigheid + argumentatieve vaardigheden

Leesvaardigheid H1, H2 en H3 Argumentatieve vaardigheden: H1 en H2

Eindexamen: H1 en

H2

15%

Ja

S

100 min.

2/TW6

Woordenboek

5-H

NE522

A1,2,3, B, C, D, E1,2,3

Literatuurcijfer

(Verzamelcijfer)

Eigen materiaal

10%

Nee

P

n.v.t.

2

Geen

5-H

NE523

A1,2,3, C, D

Schrijfvaardigheid (beschouwing)

Voorbereiden op schrijven: H1 en H2 Formuleren: H2

Schrijfvaardigheid: H5

20%

Ja

S

100 min.

2/TW7

Woordenboek

Vak: Rekenen

Methode: Module Reken VOort -havo

Studie

Kolomnummer (in Magister)

Examen eenheden

(sub)domein(en)

Omschrijving

Inhoud

Weging (%)

Herkans-baar

Vorm

(S/P/M/H)

Duur/Deadline

(datum)

Periode/

toetsweek

Hulpmiddelen

4-H

RE411

Getallen

Rekenen met het hoofd

Bewerkingen en getallen

35

Ja

S

40 min.

1/TW1

Kladpapier

4-H

RE421

Verhoudingen

Breuken, verhoudingen en procenten

Berekeningen rekenmachine

35

Ja

S

40 min.

2/TW2

Rekenmachine en kladpapier

4-H

RE422

Meten en verbanden

Meten en maatkennis.

Metriek stelsel, oppervlakte en inhoud

30

Ja

S

40 min.

2/TW3

Rekenmachine en kladpapier

Vak: Scheikunde

Methode: Chemie Overal, 5e editie

Studie

Kolomnummer (in Magister)

Examen eenheden (sub)domein(en)

Omschrijving

Inhoud

Weging (%)

Herkans- baar

Vorm (S/P/M/H

)

Duur/ Deadline

(datum)

Periode/ toetsweek

Hulpmiddelen

4-H

SK411

A, A8, A10, B1, B2,

B3, B4, B5, C1, C2, C3, C6, D1, D4, E1

Zuivere stof en mengsels, scheidingsmethodes, Chemische reacties, versnellen reactie, periodiek systeem, ionen, Bouwstenen atoom, Mol, Metalen, zouten, rekenen aan

reacties.

H1 t/m3

5

Nee

S

100 min.

1/TW1

Binas + rekenmachine (geen grafische)

4-H

SK421

A, A10, A12, B1, B2, B3, C1, C2, E1

Soorten bindingen, moleculaire stoffen mengen, percentages, zoutformules+namen, zouten in water, zouthydraten, reacties tussen ionen Chemisch rekenen*

H4 en 5

5

Nee

S

100 min.

2/TW2

Binas + rekenmachine (geen grafische)

4-H

SK422

A, D2

Kwalitatief en kwantitatief Onderzoek aan Zoutoplossingen

Chemisch rekenen*

H5

Praktische opdracht

5

Nee

P

6 lesuren

Week 7

(2021)

2

Boek, Binas + rekenmachine (geen grafische)

4-H

SK423

Zie TW1 + TW2 + A, A10, B1, C1, C4, C8, F3, G1,

Zie TW1, TW2 + Alkanen en alkenen, karakteristieke groepen, reacties, esters, evenwichten. Chemisch rekenen*

H1 t/m 6

10

Ja

S

100 min.

2/TW3

Binas + rekenmachine (geen grafische)

4-H

SK431

A, A8, A10, B1, B4, C1, C2, C4, D1

pH van een oplossing(berekenen), zuren in water, molariteit, zwakke zuren, basen in water, pH berekenen van basen, zwakke base, zuur-base reactie, titratie Chemisch rekenen*

H7&8

10

Nee

S

100 min.

3/TW4

Binas + rekenmachine (geen grafische)

4-H

SK432

A

Titratie, molariteit berekenen

H7&8

Praktische opdracht

5

Nee

P

6 lesuren

Week 22

(2021)

3

Boek, Binas + rekenmachine (geen grafische)

5-H

SK511

A, B4, C1, C3, C6, C7, E2, F1, F3, G2

Snelheid van reactie en de gevolgen, reactiewarmte, fossiele en duurzame brandstoffen, elektronen, elektronenoverdracht, half

en totaal reacties, elektrochemische cellen Chemisch rekenen*

H9&10

17,5

Ja

S

100 min

1/TW5

Binas + rekenmachine

(geen grafische)

5-H

SK521

A, B1, B4, B5, C1, C5, C8, D3, E1, F5, G1

Additiepolymerisatie& condensatiepolymerisatie de eigenschappen en verwerking hiervan, koolhydraten, vetten en eiwitten. Chemisch rekenen*

H11&12

17,5

Ja

S

100 min

2/TW6

Binas + rekenmachine (geen grafische)

5-H

SK522

Zie TW1 t/m 6 + A12, B3, B4, B5, C2, C7, D1, D3, E1, E3 F1, F2,

F3, F4, G2, G3, G4, G5

Zie alle lesstof H4/H5 + Groene energie, blokschema’s, metalen

en veiligheid en milieu Chemisch rekenen*

H1 t/m 13 Examento ets

20

Ja

S

100 min

2/TW7

Binas + rekenmachine (geen grafische)

5-H

SK523

A, A5, A6

Keuze onderzoek

Praktische opdracht

5

Nee

P Week

8 lesuren

Week 7

(2022)

2

Binas, rekenmachine, boek, internet

Vak: Wiskunde A

Methode: Getal & Ruimte, editie 12

Studie

Kolomnummer (in Magister)

Examen eenheden (sub)domein(en)

Omschrijving

Inhoud

Weging (%)

Herkans- baar

Vorm (S/P/M/H)

Duur/ Deadline (datum)

Periode/ toetsweek

Hulpmiddelen

4-H

WISA411

A, B en E

Tabellen en grafieken. De statistische cyclus.

H1 en H2

10

Ja

S

100 min.

1/TW1

(Grafische) rekenmachine, woordenboek

moedertaal

4-H

WISA421

A, B en C

Lineaire verbanden. Handig tellen.

H3 en H4

10

Ja

S

100 min.

2/TW2

(Grafische) rekenmachine, woordenboek

moedertaal

4-H

WISA422

A, B en D

Veranderingen. Rekenregels en formules.

H5 en H6

10

Ja

S

100 min.

2/TW3

(Grafische) rekenmachine,

woordenboek moedertaal

4-H

WISA431

A, C en E

Statistiek en beslissingen

H7

10

Nee

P

9-6-2021

3

 

5-H

WISA511

A, B en C

Exponentiële verbanden. Formules en variabelen.

H9 en H11

15

Ja

S

100 min.

1/TW5

Grafische rekenmachine, woordenboek

moedertaal

5-H

WISA521

A en E

Statistische variabelen.

H10

15

Ja

S

100 min.

2/TW6

Grafische rekenmachine, woordenboek

moedertaal

5-H

WISA522

A en E

Statistiek met de computer.

H8 en H10

10

Nee

P

120 min.

2

VuStat, Grafische rekenmachine, woordenboek

moedertaal

5-H

WISA523

A, B, C en E

Gehele examenstof.

H12

20

Ja

S

120 min.

2/TW7

Grafische rekenmachine,

woordenboek moedertaal

Studie

Kolomnummer (in Magister)

Examen eenheden (sub)domein(en)

Omschrijving

Inhoud

Weging (%)

Herkans- baar

Vorm (S/P/M/H)

Duur/ Deadline

(datum)

Periode/ toetsweek

Hulpmiddelen

4-H

WISB411

A, B, D

Formules, grafieken en vergelijkingen. Veranderingen.

H1 en H2

10

Ja

S

100 min.

1/TW1

(Grafische) rekenmachine, woordenboek

moedertaal

4-H

WISB421

A, B, C

Hoeken en afstanden. Werken met formules.

H3 en H4

10

Ja

S

100 min.

2/TW2

(Grafische) rekenmachine,

woordenboek moedertaal

4-H

WISB422

A, B, C

Machten, exponenten en logaritmen. De afgeleide functie.

H5 en H6

10

Ja

S

100 min.

2/TW3

(Grafische) rekenmachine,

woordenboek moedertaal

4-H

WISB431

A, B, C

Lijnen en cirkels.

H7

10

Ja

S

100 min.

3/TW4

(Grafische) rekenmachine, woordenboek moedertaal

5-H

WISB511

A, B, C

Exponentiële verbanden. Verbanden en functies.

H9 en H11

20

Ja

S

100 min.

1/TW5

Grafische rekenmachine, woordenboek

moedertaal

5-H

WISB521

A, B, C

Meetkundige berekeningen.

H10 en H12

20

Ja

S

100 min.

2/TW6

Grafische rekenmachine, woordenboek

moedertaal

5-H

WISB522

A, B, C, D

Goniometrie. Gehele examenstof.

H8 en H12

20

Ja

S

120 min.

3/TW7

Grafische rekenmachine, woordenboek

moedertaal