Voor leerlingen

Programma van toetsing en afsluiting (PTA)havo 5 Cohort 2019-2021 schooljaar 2020-2021

Je bent hier:
Programma van toetsing en afsluiting (PTA)havo 5 Cohort

Voorwoord,

Hier vindt u het programma van toetsing en afsluiting van havo De Hof, kortweg PTA genoemd.

In het PTA leest u voor komend schooljaar welke toetsen zullen worden afgenomen per vak om zo het schoolexamendossier op te bouwen. Met een volledig  schoolexamendossier, kan een leerling, deelnemen aan het examen.

Per vak ziet u ook welke toetsen er gepland staan voor havo 5 huidig schooljaar (2020-2021). Deze onderdelen zijn donker van kleur, zodat het onderscheid tussen het voorgaande schooljaar en huidig schooljaar direct zichtbaar is.

Met dit PTA is inzichtelijk gemaakt welke toetsen tezamen een eindgemiddelde opleveren waarmee de leerling start aan het centraal eindexamen.

Bij het PTA horen ook het schoolexamenreglement en het ZAAM examenreglement. Dit is één document, hierin kunt u terugvinden hoe om te gaan met onvoorziene omstandigheden, welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de toetsen en welke regels gelden tijdens toetsweken

Al deze documenten zijn tezamen terug te vinden op de website www.havodehof.nl, jaarlijks wordt op 1 oktober een update geplaatst.

Mocht er onverhoopt toch een wijziging komen in het programma van toetsing en afsluiting dan zal dat worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en worden ouders en onderwijsinspectie daarover geïnformeerd via een addendum. Ook de addenda zijn terug te vinden via onze website.

Het team van havo De Hof wenst alle leerlingen in havo 5 een plezierige tijd in de hun laatste  jaar in de bovenbouw met mooie resultaten toe en als beloning een prachtig diploma.

Verklarende lijst voor afkortingen in het PTA:

S:schriftelijke toets

M: mondeling toets

P: praktische opdracht

H: handelingsdeel

D: digitale toets

Planning per periode cohort 2020-2022 schooljaar 2020-2021 havo vier:

– Periode 1 (TW 1): 17 augustus 2020 t/m 27 november 2020

– Periode 2 (TW 2 & 3): 30 november 2020 t/m 26 maart 2021

– Periode 3 (TW 4): 29 maart 2020 t/m 9 juli 2021

Afdeling: Havo Leerjaren: 4 en 5

Schooljaar/start cohort: 2019 Vak: Aardrijkskunde

Methode: BuiteNLand, 3e editie