Voor leerlingen

PTA havo 4 cohort 2020-2022

Je bent hier:
PTA havo 4 cohort 2020-2022

Voorwoord,


Hier vindt u het programma van toetsing en afsluiting van havo De Hof, kortweg PTA genoemd.

In het PTA leest u voor komend schooljaar welke toetsen zullen worden afgenomen per vak om zo het schoolexamendossier op te bouwen. Met een volledig schoolexamendossier, kan een leerling, bij voldoende resultaten, bevorderd worden naar havo 5.

In geval van bevordering naar havo 5, zullen de behaalde cijfers meegenomen worden naar havo 5.
Per vak ziet u ook welke toetsen er gepland staan voor havo 5 volgend schooljaar (2021-2022). Deze onderdelen zijn lichter van kleur, zodat het onderscheid tussen detwee leerjaren direct zichtbaar is.

Tevens zijn de onderdelen van havo 5 niet bindend. Dit is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen in het programma of wegingen.
Met dit PTA is inzichtelijk gemaakt welke toetsen tezamen een eindgemiddelde opleveren waarmee de leerling start aan het centraal eindexamen.
Bij het PTA horen ook het schoolexamenreglement en het ZAAM examenreglement. Dit is één document, hierin kunt u terugvinden hoe om te gaan met onvoorziene omstandigheden, welke hulpmiddelen zijn toegestaan bij de toetsen en welke regels gelden tijdens toetsweken.

Wilt u meer lezen over de bevordering van havo 4 naar havo 5, dan kunt u dit terugvinden in onze bevorderingsnormen.

Al deze documenten zijn tezamen terug te vinden op de website www.havodehof.nl, jaarlijks wordt op 1 oktober een update geplaatst.
Mocht er onverhoopt toch een wijziging komen in het programma van toetsing en afsluiting dan zal dat worden voorgelegd aan de medezeggenschapsraad en worden ouders en onderwijsinspectie daarover geïnformeerd via een addendum.

Ook de addenda zijn terug te vinden via onze website.

Het team van havo De Hof wenst alle leerlingen in havo 4 een plezierige tijd in de bovenbouw met mooie resultaten toe!

Verklarende lijst voor afkortingen in het PTA:

S: schriftelijke toets
M: mondeling toets
P: praktische opdracht
H: handelingsdeel
D: digitale toets


Planning per periode cohort 2020-2022 schooljaar 2020-2021 havo vier:

– Periode 1 (TW 1): 17 augustus 2020 t/m 27 november 2020
– Periode 2 (TW 2 & 3): 30 november 2020 t/m 26 maart 2021
– Periode 3 (TW 4): 29 maart 2020 t/m 9 juli 2021