Aanmelden 2020-2021

Hieronder volgen enkele mededelingen voor ouders en leerlingen die geen plaatsing hebben gekregen of niet tevreden zijn met het plaatsingsaanbod.

Om te zorgen dat de niet-geplaatste leerlingen een plek op een Amsterdamse VO-school aangeboden kunnen krijgen, wordt door de Amsterdamse VO-scholen gebruik gemaakt van een nieuwe ronde van de Centrale Loting & Matching. Deze ronde noemen we de afrondingsfase.
Ook leerlingen die niet naar tevredenheid zijn geplaatst en liever naar een andere school willen die nog plek beschikbaar heeft, kunnen meedoen aan de afrondingsfase. Zij dienen zich echter eerst terug te trekken bij de school van plaatsing. Dit doen zij via de servicedesk. Hieronder staan de stappen genoteerd die moeten worden genomen. Oriënteren: In ELK kunt u vanaf donderdag 2 april 15:30 uur een nieuw aanmeldformulier met keuzelijsten vinden van VO-scholen die nog plekken beschikbaar hebben. Voor de leerling die niet geplaatst kon worden of van gedachten is veranderd. Ouders kunnen ook blanco keuzelijsten vinden op voschoolkeuze020.nl. Ouder(s)/verzorgers(s) oriënteren zich op deze scholen om opnieuw tot een voorkeurslijst te komen.Nieuwe voorkeurslijst maken: Opnieuw wordt een voorkeurslijst gemaakt uit de beschikbare keuzes. Het advies is om deze lijst zo lang mogelijk te maken!
Aanmelden: Op vrijdag 3 april, maandag 6 april of dinsdag 7 april moet de leerling aangemeld worden bij de school van nieuwe eerste voorkeur.

Omdat Havo de Hof vanwege het corona virus is gesloten zal de aanmelding dit jaar via de mail gaan. U wordt verzocht de nieuwe voorkeurslijst, het (ELK-)leerlingnummer en het burgerservice- nummer van de leerling te sturen naar: aanmelding@havodehof.nl of gebruik onderstaand formulier.

Let op: Heeft de leerling een eerder plaatsingsaanbod ontvangen, dan dient hij/zij zich eerst terug te trekken bij de school van plaatsing.

Uitslag Centrale Loting & Matching afrondingsfase:

Op donderdag 9 april om 15:30 uur zal de uitslag van de tweede ronde van de Centrale Loting & Matching gepubliceerd worden in het ouderportaal. Ouder(s)/verzorger(s) kunnen de link gebruiken die zij eerder hebben ontvangen en de basisschool kan het in ELK vinden.