Voor nieuwe leerlingen

Aanmelden schooljaar 2021-2022 groep 8

Je bent hier:
Hallo Wij zijn

Wie ben jij ?

Beste groep 8 leerling,

Welkom op onze website!

Je bent nu vast op zoek naar een middelbare school.

Havo De Hof is een school voor leerlingen met een havo of havo/vwo advies.
Op onze website kun je rustig even rondkijken wat wij als school allemaal te bieden hebben.

Het filmpje en natuurlijk de foto’s op de website geven een leuke eerste indruk.

Onze opendagen zijn inmiddels bekend:

Donderdag 11 februari vanaf 19.00 uur tot 20.30 uur en zaterdag 13 februari vanaf 10.30 uur tot 13.00 uur.

Normaal gesproken organiseren we open dagen en activiteiten voor leerlingen in groep 8 om kennis te maken met de school.

Helaas kan dit i.v.m. covid-19 niet op de gebruikelijke manier. Op dit moment zoeken wij naar een alternatief om leerlingen uit groep 8 en ouders toch kennis te kunnen laten maken met de school. Zodra hier meer over bekend is, lees je dat hier.

Aanmelden schooljaar 2021-2022

Van 8 t/m 19 maart 2021 kunnen nieuwe leerlingen zich aanmelden bij Havo de Hof volgens de kernprocedure.

  • maandag van 8:00 tot 13:00 uur
  • dinsdag van 8:00 tot 13:00 uur
  • woensdag van 8:00 tot 15:00 uur
  • donderdag van 8:00 tot 13:00 uur
  • vrijdag van 8:00 tot 15:00 uur

Ouder(s) en leerling moeten zich allebei kunnen legitimeren en de benodigde documenten tekenen (voorkeurslijst en formulier deelname aan de centrale loting & matching). Onderstaande documenten voor aanmelding moeten uiterlijk 19 maart 2021 vóór 15.30 uur in ons bezit zijn:

• Ingevuld aanmeldingsformulier
• Schooladvies basisschool
• Voorkeurslijst (samengesteld met de basisschool en ouders)
• Kopie van een geldig legitimatiebewijs van de leerling
• Formulier Cito- of NIO-resultaten (in te leveren na ontvangst)

Voor meer informatie over de kernprocedure verwijzen wij u naar: https://www.elkadam.info/ en de PDF met het tijdspad Kernprocedure 2021.

Behandeling aanmelding

Van 22 maart t/m 2 april 2021 controleert onze administratie alle gegevens van de leerling op basis van een checklist. Daarna vindt loting & matching plaats. Op 8 april 2021 hoor je of je geplaatst bent.

Aanmelden via hardheidsclausule

Havo de Hof mag enkele leerlingen direct plaatsen op grond van zwaarwegende persoonlijke kenmerken, een gezondheidssituatie en/of de thuissituatie. Het is dan voor de leerling noodzakelijk om specifiek naar onze school te gaan. Dit is de zogenoemde hardheidsclausule.

Als je hiervoor in aanmerking komt, dan moeten je ouders tussen 1 december 2020- en uiterlijk 26 februari 2021, een verzoek met een specialistische of medische onderbouwing mailen aan onze zorg coördinator (Mw. van Straaten / T.van.Straaten@havodehof.nl ) Geef duidelijk aan waarom jullie denken dat je hiervoor in aanmerking komt.

Let op: als je geen directe plaatsing via de hardheidsclausule kunt krijgen, dan kun je alsnog een reguliere aanmelding doen volgens de stappen hierboven (uiterste indiendatum: 19 maart 2021). Denk er ook aan dat je ouders maar bij één school een verzoek tot het toekennen van de hardheidsclausule mogen indienen. Het gaat tenslotte om de plaatsing op die ene specifieke middelbare school.