Voor nieuwe leerlingen

Instroom leerlingen

Je bent hier:
Hallo Wij zijn

Wie ben jij ?

Leerlingen die zich aanmelden vanaf een andere middelbare school, noemen we zij instroom leerlingen.

Er zijn voor schooljaar 2022-2023 helaas geen mogelijkheden meer voor zij instromen. Havo De Hof heeft het maximum voor schooljaar 2022-2023 bereikt. 
 

Op havo De Hof is jaarlijks beperkt ruimte voor zij instroom leerlingen. Een zij instroom leerling start in principe aan het begin van een schooljaar. Alleen in bijzondere gevallen wordt er tijdens het schooljaar overgestapt. Met elke zij instroom leerling wordt eerst een intake gesprek gevoerd om te kijken of havo De Hof een passende plek is en of de overstap naar havo De Hof ook voor de leerling goed is.
Hieronder wordt voor leerjaar 2,3 en 4 uitgelegd wat er nodig is voor aanmelding voor het zij instroom traject. Voor leerjaar 5 is zij instroom niet mogelijk.

Zij instroom

Havo De Hof heeft de afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan met zij instroom leerlingen. Dat komt doordat we duidelijk hebben bedacht wat we leerlingen kunnen bieden en doordat goed kunnen uitleggen wat we van leerlingen verwachten.

Zij instroom leerjaar 1, 2 en 3

Heb je serieuze interesse dan volgt er contact met je huidige school en word je medio mei uitgenodigd samen met je ouders, voor een intakegesprek.

Dit gesprek vindt altijd plaats met de leerjaarcoördinator en indien nodig de zorgcoördinator.

Of je geplaatst bent kan pas bekend gemaakt worden, nadat wij weten hoeveel plekken er in het door jou gekozen profiel het komende schooljaar beschikbaar zijn.

Voor leerjaar 1, 2 en 3 moeten onderstaande documenten bij onze school aangeleverd worden:

Recente cijferlijst.
Overzicht van absenties van het afgelopen schooljaar.
Een ingevuld schoolwisselaarsformulier.
In geval van doubleren op een hoger niveau dan havo een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
Motivatiebrief geschreven door de de leerling.
In geval van zorg een kopie van de diagnoseverklaring.

Zij instroom leerjaar 4

Heb je serieuze interesse dan volgt er contact met je huidige school en word je medio mei uitgenodigd samen met je ouders, voor een intakegesprek.

  1. Allereerst heb je een gesprek met de decaan.
  2. Daarna volgt er een gesprek met de coördinator.
  3. Of je geplaatst bent kan pas bekend gemaakt worden nadat wij weten hoeveel plekken er in het door jou gekozen profiel het komende schooljaar beschikbaar zijn.

In geval van zij instroom klas 4 moeten onderstaande documenten bij onze school aangeleverd worden:

SE- en cijfer overzicht met 7 vakken.
Profielkeuze kaart / zie pdf.
Overzicht van absenties van het afgelopen schooljaar.
Een ingevuld schoolwisselaarsformulier.
Motivatiebrief geschreven door de leerling.
In geval van zorg een kopie van de diagnoseverklaring.

Voorrangsregel

Leerlingen afkomstig van een ZAAM school die zich aanmelden hebben voorrang.

Aanmelden

Als je je bij havo De Hof wil aanmelden om in te stromen, dan kan je het beste een e-mail sturen met alle gegevens. Wij nemen dan contact met je op.