Voor ouders

Schoolkosten

U bent hier:
Financiël

Havo De Hof vraagt aan alle ouders een vrijwillige ouderbijdrage voor activiteiten, faciliteiten en voor de werkweek.

De vrijwillige ouderbijdrage is een vergoeding voor schoolkosten voor activiteiten waar de school geen geld van de overheid voor ontvangt. Voor deze activiteiten vragen wij als school een bijdrage voor de kosten aan de ouders. Deze ouderbijdrage is vrijwillig. U bent niet verplicht deze bijdrage te betalen. Indien gewenst is het ook mogelijk om de ouderbijdrage in termijn te betalen. 

Havo De Hof vindt het belangrijk om een aantal activiteiten te organiseren in onder schooltijd die bijdragen aan de ontwikkeling van onze leerlingen op sociaal en persoonlijk vlak. Voorbeelden hiervan zijn onze extra sportactiviteiten, gastdocenten, projecten in de buurt van de school en elders in de stad. Dit zijn activiteiten die bijdragen aan burgerschapsvorming en vaak buiten de klas en het schoolgebouw plaatsvinden. Daarnaast wordt ons Havo Talent programma met de externe gastdocenten deels door school en deels via deze ouderbijdrage gefinancierd uit de vrijwillige ouderbijdrage en dat geldt ook voor het kamp in het eerste leerjaar.

Wij hopen erop dat u bij uw keuze voor onze school ook bewust kiest voor het mogelijk maken van dit deel van ons onderwijsprogramma. Omdat deze buitenschoolse activiteiten horen bij ons onderwijsprogramma, is deelname door alle leerlingen verplicht.
Als u een bijdrage wilt leveren, maar dit niet mogelijk is door persoonlijke omstandigheden, dan zijn er diverse mogelijkheden, neemt u daarover gerust contact met ons op. We hebben ervaring bij het ondersteunen van ouders in deze situatie kunnen u ondersteunen bij een eventuele aanvraag voor extra ondersteuning.

De ouderbijdrage is als volgt opgebouwd per leerjaar:

Soort kosten

Havo 1, havo 2 en havo 3

Kosten voor vieringen, schoolfruit, mentoractiviteiten etc.

€ 50,-

Kamp leerjaar 1

€ 175,-

Kluishuur

€ 10,-

Havo Talent programma

€ 75,-

Cultuurkaart

€ 10,-

Schoolpas

€ 10,-

Totaal havo 1

€ 330-

€ 320,- indien er al een schoolpas is

Totaal havo 2 en 3

€ 155,-

€ 145,- indien er al een schoolpas is

Soort kosten

Havo 4 en 5

Kosten voor vieringen, schoolfruit, mentoractiviteiten etc.

€ 50,00

Cultuurkaart

€ 10,-

Kluishuur

€ 10,-

Schoolpas

€ 10,-

Bijdrage activiteitenprogramma

€ 75,-

Totaal

€ 155,-

€ 145,- indien er al een schoolpas is