Voor ouders

Schoolregels

U bent hier:
Info schoolregels ouders

Op havo De Hof hebben we schoolregels vastgesteld, daarin beschrijven we welke afspraken gelden en welk gedrag we van leerlingen verwachten.  

Op tijd komen

 • Leerlingen zijn op tijd voor de lessen. Als een leerling minder dan 10 minuten te laat is, haalt hij/zij direct een te laat briefje bij de conciërge. Alleen met een te laat briefje is er toegang tot de les.
 • Is een leerling meer dan 10 minuten te laat, dan meldt hij/zij zich bij de conciërge en gaat hij/zij je zelfstandig aan het werk op de verdieping waar de les gepland is.

In de lessen

 • Tijdens de les gebruiken leerlingen en docenten de digitale middelen alleen voor zaken die met de lesinhoud of het onderwijs te maken hebben.
 • In de lessen dragen leerlingen geen jassen of petten. Jassen kunnen worden opgehangen aan de kapstokken of in de kluisjes worden opgeborgen.
 • Leerlingen mogen, op aanwijzing van de docent, op de verdieping werken.
  De leerlingen zorgen ervoor dat zij daarbij anderen niet storen.
 • De les is afgelopen wanneer de bel gaat. Docenten zorgen ervoor dat de les tijdig wordt afgesloten. Leerlingen mogen het lokaal niet eerder verlaten en laten het lokaal schoon en netjes achter.
 • Wanneer een leerling uit de les wordt uitgestuurd, meldt hij/zij zich bij de schoolleiding. Aan het einde van de les meldt hij/zij zich bij de desbetreffende docent met een ingevuld uitstuurbriefje.

  In de pauzes
 • Leerlingen lopen rustig op de trappen. In het trappenhuis wordt geen device of telefoon gebruikt.
 • Leerlingen mogen tijdens de pauze op de leerpleinen, het schoolplein of in de aula zijn.
 • Leerlingen eten en drinken alleen op het schoolplein of in de aula (uitzondering voor flesjes water). Op de leerpleinen wordt niet gegeten en gedronken.
 • Leerlingen mogen hun device gebruiken tijdens de pauze. Het device moet tijdens de les gebruikt kunnen worden, leerlingen dienen een opgeladen device mee te nemen naar school.
 • Leerlingen van leerjaren 1 en 2 blijven tijdens de pauze en tussenuren op school.

  In het gebouw
 • De gehele school, inclusief het schoolplein, is rookvrij en snack/fastfood vrij.
 • In de hele school is fotograferen, filmen of het maken van geluidsopnames zonder toestemming vooraf van een medewerker niet toegestaan.

In de omgeving 

 • Ouders die school of hun kinderen willen bereiken, kunnen dat doen via het centrale nummer van de school: 020-8938000.
 • Leerlingen stappen van hun fiets af voordat ze de ingang naar de fietsenstalling betreden. Het is niet toegestaan om te fietsen in de fietsenstalling of op de helling er naar toe.
 • Leerlingen houden rekening met het overige verkeer voordat zij de fietsenstalling ingaan.
 • Leerlingen en medewerkers maken deel uit van de gemeenschap rondom de Dapperstraat. We zorgen ervoor dat we geen overlast veroorzaken.


Geen grensoverschrijdend gedrag

Naast deze schoolregels, handhaven wij de volgende regels, die ook in de wet zijn vastgelegd. Het is niet toegestaan om:
– te roken in school of op de trappen en het schoolplein,
– alcohol, drugs of (nep)wapens mee te nemen naar school,
– onder invloed van verboden middelen te zijn op school, 
– fysiek of verbaal geweld te gebruiken, om te bedreigen, te pesten, mensen onder druk te zetten.
– te stelen, zonder toestemming zaken te ruilen of om gestolen waar aan te bieden. 
– foto of videobeelden of geluidsopnames van leerlingen of medewerkers of bezoekers te maken of te verspreiden zonder toestemming van de schoolleiding.

In ons schorsings- en verwijderingsprotocol vindt u meer informatie over hoe wij omgaan met (ernstig) grensoverschrijdend gedrag. Dit protocol is terug te vinden op de website onder ouders protocollen  protocol schorsing.