Voor ouders

Lessentabel havo 5

U bent hier:
Lessen tabel havo 5 voor ouders

In havo 5 volgen alle leerlingen hetzelfde gemeenschappelijk deel.

Daarnaast volgen leerlingen een profieldeel, aansluitend op havo 4. Het is in principe niet meer mogelijk om nieuwe vakken met ingang van havo 5 te gaan volgen.

Het is in sommige gevallen wel mogelijk om een extra keuze te blijven volgen, mits dit niet ten koste gaat van de andere vakken. De verdeling lesuren in havo 5 is als volgt opgebouwd:

Vak

Lesuren per week

Nederlands

4

Engels

4

Lichamelijk opvoeding

1

Mentoraat

1

Totaal gemeenschappelijk deel

10 uur

Rekentoets

Die leerlingen die geen wiskunde volgen in havo vier of havo vijf moeten dit schooljaar de rekentoets maken op niveau 3F.

Deze toets zal verspreid over drie toetsweken afgenomen worden. Zij krijgen daar op frequente basis een gedegen training in. Aangezien het om een zeer klein aantal leerlingen gaat zijn deze uren niet standaard in de lessentabel opgenomen. Het behaalde cijfer voor de rekentoets komt wel op de cijferlijst te staan maar telt niet mee voor de slaag-zakregeling.

³ Het vak lichamelijke opvoeding wordt gedurende een half jaar als twee uurs vak aangeboden en telt daarom als 1 uurs vak mee in de lessentabel