Voor ouders

Lessentabel havo 4

U bent hier:
Lessentabel bovenbouw voor ouders

Havo De Hof is trots om te vermelden dat we als kleine school in staat zijn om alle 4 de havo profielen aan te bieden, met diverse keuzemogelijkheden. Dat betekent dat leerlingen kunnen kiezen uit de profielen Natuur en Techniek (NT), Natuur en gezondheid (NG), economie en maatschappij (EM) of cultuur en maatschappij (CM).

In havo 4 volgen alle leerlingen hetzelfde gemeenschappelijk deel.

Daarnaast volgen leerlingen een profieldeel. De opbouw van de lessen binnen het profiel is deels vastgelegd en kan deels zelf worden samengesteld. De verdeling lesuren in havo 4 is als volgt opgebouwd:

In havo 4 volgen alle leerlingen hetzelfde gemeenschappelijk deel. Daarnaast volgen leerlingen een profieldeel. De opbouw van de lessen binnen het profiel is deels vastgelegd en kan deels zelf worden samengesteld. De verdeling lesuren in havo 4 is als volgt opgebouwd:

 

Vak

Lesuren per week

Nederlands

4

Engels

3

Maatschappijleer

2

Culturele en kunstzinnige vorming

2

Lichamelijk opvoeding

2

Mentoraat

1

Havo Talent

2

Levenbeschouwelijke vorming

1 (gedurende 1 periode)

Totaal gemeenschappelijk deel

17

² Het vak levensbeschouwelijke vorming in havo 4 betreft 1 blok, per klas wisselt het blok waarin dit wordt aangeboden.