Voor ouders

Lessentabel Onderbouw

U bent hier:
Lessentabel onderbouw

Per week wordt gestreefd alle lessen in de lessentabel aan te bieden.

Bij afwezigheid van een docent in de onderbouw, wordt er vervanging georganiseerd. Dit kan een reguliere les of een zelfstudie les zijn.

Indien vervanging door een docent niet mogelijk is, worden leerlingen ingepland voor een zelfstandig werkmoment, met toezicht.

Vak

Havo 1

Havo 2

Havo 3

Nederlands

4

3

3

Engels

3

3

3

Frans

3

3

3

Duits

 

3

3

Wiskunde

4

3

3

Biologie en verzorging

2

2

2

Nask

 

2

 

Natuurkunde

  

2

Scheikunde

  

2

Kunst en beeldende vorming

2

2

2

Aardrijkskunde

2

2

2

Geschiedenis

2

2

2

Economie

  

2

Muziek/drama

1

1

 

Techniek

2

  

Levensbeschouwing

1

1

 

Lichamelijk opvoeding

4

3

2

Havo talent

2

2

2

Mentoraat

1

1

1

Totaal

33

33

34