Over havo De Hof

U bent hier:
Wat biedt havo De Hof
Over havo De Hof
Missie en Visie
Bijzonder
De 4 pijlers

Havo De Hof is een jonge categorale school voor havo en havo/vwo leerlingen in Amsterdam-Oost.

Havo De Hof is op 1 augustus 2013 gestart aan de Linnaeushof in de Watergraafsmeer. Naar deze “hof” verwijst de naam havo De Hof. Sinds 1 augustus 2016 zijn we gevestigd aan de Dapperstraat. Het categorale karakter van de school betekent dat wij voor ons onderwijs ons volledig richten op de havo-leerlingen. Wij streven ernaar het onderwijs optimaal in te richten voor havo leerlingen met een brede blik op de wereld.

Havo De Hof telt circa 400 leerlingen, verdeeld over leerjaar 1 tot en met leerjaar 5.

ca. 99
Leerlingen

Oog voor Talent

ZAAM

Havo De Hof maakt deel uit van Stichting ZAAM, een onderwijsgroep van 23 scholen met ruim 11.000 leerlingen, verdeeld over Amsterdam, Zaandam en Monnickendam.

Als onderdeel van ZAAM kunnen we de doorstroom van leerlingen naar andere niveaus op een goede manier begeleiden en vormgeven.

Wat biedt havo De Hof 2
5000
leerlingen

Missie

Havo De Hof biedt breed onderwijs, met ruimte voor het individu.

 

Daarbij is de leerstijl van de leerling leidend en krijgen talenten alle ruimte om ontwikkeld te worden.

2
Leraren

Oog voor Talent

Visie

Wij geloven dat iedere leerling talenten heeft en het verdient om zich te ontwikkelen.

Wij geloven daarnaast dat je optimaal kunt leren als je voldoende autonomie krijgt, maar je tegelijk verbonden voelt. Havo De Hof is de school waar havo leerlingen uit Amsterdam en omstreken hun talenten optimaal kunnen ontwikkelen in een vertrouwde sfeer.

Om talenten te ontdekken hebben wij een breed havo-talentprogramma ontwikkeld.

Vanaf de eerste klas krijgen leerlingen extra lessen naast het reguliere programma. Naast interessegebieden, richt het talentprogramma zich ook op vaardigheden die in de toekomst van groot belang zijn, zoals ict-vaardigheden, onderzoeken, samenwerken en presenteren. Wij streven ernaar onze leerlingen te stimuleren elkaars achtergronden te leren kennen, verschillende levenswijzen te respecteren en iedereen in zijn of haar waarde te laten.

Wat biedt havo De Hof 3
Video afspelen

Wij zijn ervan overtuigd dat tolerantie en een wijde kijk op het leven maakt dat iedereen zijn of haar plek in de samenleving weet te vinden. Wij begeleiden onze leerlingen stapsgewijs naar verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces en de keuzes die zij in hun schoolcarrière maken.

Autonomie betekent hierin niet dat we leerlingen los laten, maar dat we ze, helpen bij hun eigen keuzes.

Bij de oprichting van havo De Hof zijn we uitgegaan van 4 pijlers.

1

Brede school voor talentontwikkeling:

Praktische vaardigheden opdoen, ontdekken, ontwikkelen en presenteren van talenten, levensecht leren in samenwerking met de omgeving rond de school.

De school heeft met haar Havo Talent programma letterlijk meer ruimte voor het ontdekken en ontwikkelen van talenten naast het leren van de algemene vakken.

Diverse projecten, met name rond ondernemerschap, aandacht voor drama, muziek, kunst, wetenschap en koken in dit Talent programma voor alle leerlingen vragen om ruimte en goede voorzieningen. De school is trots op dit aanbod en wil het laten zien, voelen, beleven en vooral goed faciliteren.

Dit geldt ook voor het etaleren en presenteren van de resultaten.

Gedifferentieerd leren

ruimte voor dynamiek en rust, afwisseling groep en individu, flexibel en multifunctioneel.

Een 21st century leeromgeving vraagt om plek voor samenwerken, mediawijsheid ontwikkelen (diverse devices en foto, film, print, design), creativiteit, onderzoeken, projectmatig werken en ontwerpen.

Het gebouw dient geschikt te zijn voor deze differentiatie in activiteiten en deze te stimuleren door aantrekkelijke omgevingen te creëren.

2

3

Vakoverstijgend leren

Situering van (vak) clusters in elkaars nabijheid stimuleert vakoverstijgend werken. Een aantrekkelijke, centrale personeelsruimte stimuleert ontmoeting en gesprek tussen teamleden.

  • verbinden op inhoud
  • bewustwording van (beroeps)context
  • overzichtelijke leeromgeving
  • gericht op verbinding

 

Leerling centraal

welkom, zichtbaar en trots, eigen leerroutes, mede-eigenaar maken van een inspirerende leeromgeving, ruimte voor zorg en begeleiding op maat en plek voor actief ontspannen in het gebouw.

Bij het maken van keuzes met betrekking tot het onderwijs programma en andere beleidszaken, toetsen we in hoeverre de keuzes aansluiten bij deze vier pijlers.

4