Over de school

Ons onderwijs

U bent hier:

Onderbouw

De onderbouw bestaat uit klas 1 en 2. Daarin maken leerlingen kennis met (bijna) alle vakken.

Naast het programma dat op elke school wordt aangeboden, volgen de leerlingen het talentenprogramma. Dit programma wordt deels vanuit havo De Hof ingevuld, deels hebben leerlingen hier keuzevrijheid in. In het talentenprogramma wordt gewerkt aan het ontdekken van interesses en ontwikkelen van vaardigheden.

Bovenbouw

De bovenbouw bestaat uit klas 3, 4 en 5. In klas 3 worden de leerlingen voorbereid op klas 4, waarin de leerlingen ingedeeld zijn per profiel.  Havo De Hof biedt alle havo profielen aan: 

  • Natuur en techniek (N&T)
  • Natuur en gezondheid (N&G)
  • Economie en maatschappij (E&M) 
  • Cultuur en maatschappij (C&M)

Binnen de profielen is er in de meeste gevallen mogelijkheid om te kiezen uit diverse keuzevakken.

Havo Talent

Je bent als leerling meer dan een schoolrapport. De cijfers die je op school haalt, gedurende je schooltijd, geven slechts een deel van je ontwikkeling en groei weer.

Wij vinden het van belang en vanzelfsprekend om leerlingen te stimuleren zich breed te ontwikkelen. Dat betekent dat we niet alleen aandacht besteden aan de gebruikelijke theorievakken, maar ook aan het ontwikkelen van vaardigheden en het ontdekken van talenten. In de onderbouw volgen leerlingen wekelijks onderdelen uit het Havo Talent programma binnen het lesrooster. In de bovenbouw wordt Havo Talent verwerkt in thema’s buiten het lesrooster om, bijvoorbeeld in een projectweek.

Leerlingen krijgen op bepaalde momenten de mogelijkheid om een programma te kiezen, op andere momenten volgen alle leerlingen hetzelfde programma. Dit is afhankelijk van de vaardigheden die aan bod komen tijdens het programma. Ons Havo Talent programma stimuleert leerlingen om hun interesses en talenten te ontdekken. De thema’s in het Havo Talent programma zijn geen onderdeel van het schoolexamen, maar zijn wel onderdeel van de groei en ontwikkeling van iedere individuele leerling.

Wij geloven dat iedere leerling iets waardevols met zich meebrengt, en wij ontdekken graag, samen met de leerling, wat hem of haar uniek maakt.

Anti-pest programma

Om te kunnen leren en je te kunnen ontwikkelen, is het belangrijk om je veilig te voelen op school.

Op havo De Hof is het anti-pest programma gericht op een preventieve aanpak. Op havo De Hof nemen we pesten serieus en willen we een klimaat creëren waarin niemand zich gepest voelt. We zien het als een verantwoordelijkheid van leerlingen en medewerkers om erop toe te zien dat niemand gepest wordt. Havo De Hof streeft ernaar om een sterk gemeenschapsgevoel te stimuleren onder leerlingen en medewerkers. Pesten ondermijnt dat gemeenschapsgevoel.

Ons anti-pestprotocol is terug te vinden op de website onder het kopje zorg & begeleiding. Onze contactpersoon hiervoor is mevrouw T. van Straaten.

Ouder klankbordgroep

Ook hebben we op Havo De Hof een ouder klankbordgroep, waarmee we het beleid van de school bespreken en horen hoe u als ouder de school ervaart. De groep komt gemiddeld 3 keer per jaar bij elkaar. Het streven is om per leerjaar twee ouders vertegenwoordigd te hebben. Wilt u mee praten over schoolzaken? Geef dit dan aan via klankbord@havodehof.nl.

Community werkgroep

Naast lessen volgen, is het meedenken en meepraten een belangrijk onderdeel van de schoolcultuur op havo De Hof. Jaarlijks kunnen leerlingen zitting nemen in de community werkgroep. In deze werkgroep spreken leerlingen, ondersteunend personeel, docenten en directie diverse malen per jaar met elkaar over actuele kwesties en sociale veiligheid.

Medezeggenschapsraad

Op havo De Hof is een medezeggenschapsraad actief. De raad bestaat op 1 augustus 2020 uit 2 medewerkers  van de school en 2 ouders. De MR adviseert de schoolleiding gevraagd en ongevraagd en heeft op regelmatige basis overleg met elkaar en met de directie.