Aanmelden bij havo De Hof

We heten je graag welkom op havo De Hof.
Tussen 6 maart en 16 maart 2023 kunt u uw kind met een voorkeurslijst digitaal aanmelden voor het voortgezet onderwijs in het ouderportaal. Het maakt niet uit of u uw kind op 6 maart of pas op 16 maart 2023 aanmeldt. Het moment van aanmelden heeft namelijk geen invloed op de kans dat uw kind op de school van eerste voorkeur wordt geplaatst. Meer informatie komt beschikbaar via schoolkeuze020.nl/

Aanmelden leerlingen van buiten Amsterdam

Als leerlingen van buiten Amsterdam zich willen aanmelden bij havo De Hof, dan komt er een aparte route. Meer informatie komt beschikbaar via schoolkeuze020.nl/

Aanmelden via hardheidsclausule

Havo De Hof mag enkele leerlingen direct plaatsen, zonder loting en matchingprocedure, op grond van zwaarwegende persoonlijke kenmerken, een gezondheidssituatie en/of de thuissituatie. Dit is de zogenaamde hardheidsclausule. Als je denkt hiervoor in aanmerking komt, dan moeten je ouders uiterlijk 20 februari 2023 een verzoek met een specialistische of medische onderbouwing mailen aan adm@havodehof.nl

De hardheidsclausulegesprekken vinden plaats ná ontvangst van het verzoek. Uiterlijk op 22 februari 2023 volgt de beslissing of je via de hardheidsclausule wel of niet kan worden toegelaten op havo De Hof. Er mag maar bij één school een verzoek tot het toekennen van de hardheidsclausule ingediend worden.

Kennismakingsmiddag: medio juni

Als je bent toegelaten tot havo De Hof, dan kan je medio juni kennismaken met je klasgenoten en jouw mentor. Tijdens de kennismakingsmiddag ontvang je alle informatie die nodig is voor de start van jouw schoolcarrière op havo De Hof. Bijvoorbeeld over de introductie aan het begin van het schooljaar, het schoolkamp en alle andere praktische zaken. Uiteraard is dit onder voorbehoud door de coronasituatie.

Vragen?

Heb je nog vragen, dan helpen wij je graag. Je kan ons op werkdagen bereiken via 020 – 893 8000 of mailen naar info@havodehof.nl

Groep 8
Zij instroom
Magister
Rooster
Jaarplanner
Nieuws