Aanmelden bij havo De Hof

We heten je graag welkom op havo De Hof.
Van 25 maart t/m 31 maart 2024 is de centrale aanmeldingsperiode.  Het maakt niet uit of u uw kind op 25 maart of pas op 31 maart 2024 aanmeldt. Inschrijving via het ouderportaal van ELK is mogelijk, nadat het definitieve basisschooladvies binnen is. Dit is uiterlijk op 22 maart.

Uitgebreide informatie over hoe de centrale aanmelding precies in zijn werk gaat zie: https://schoolkeuze020.nl/centrale-aanmeldingsperiode/

Aanmelden leerlingen van buiten Amsterdam

Als leerlingen van buiten Amsterdam zich willen aanmelden bij havo De Hof, dan zijn zij van harte welkom.

U kunt een mail sturen naar adm@havodehof.nl voor verdere informatie. 

Aanmelden via hardheidsclausule

Havo De Hof mag enkele leerlingen direct plaatsen om gegronde redenen. Dit is de zogenaamde hardheidsclausule. Als je denkt dat je hiervoor in aanmerking komt, dan moeten je ouders uiterlijk 22 februari 2024 een verzoek indienen. Hiervoor is bij de OSVO een centraal loket ingericht. Meer informatie over het proces en op welke gronden dit mogelijk is verwijzen wij naar:  https://www.verenigingosvo.nl/2023/11/30/centraal-loket-hardheidsclausule-loting-matching-2024-2025/

De hardheidsclausulegesprekken vinden plaats ná ontvangst van het verzoek. Uiterlijk op 19 maart 2024 volgt de beslissing of je via de hardheidsclausule wel of niet toegelaten wordt op havo De Hof. Er mag maar bij één school een verzoek tot het toekennen van de hardheidsclausule ingediend worden.

Kennismakingsmiddag: medio juni

Als je bent toegelaten tot havo De Hof, dan kan je medio juni kennismaken met je klasgenoten en jouw mentor. Tijdens de kennismakingsmiddag ontvang je alle informatie die nodig is voor de start van jouw schoolcarrière op havo De Hof. Bijvoorbeeld over de introductie aan het begin van het schooljaar, het schoolkamp en alle andere praktische zaken. 

Vragen?

Heb je nog vragen, dan helpen wij je graag. Je kan ons op werkdagen bereiken via 020 – 893 8000 of mailen naar info@havodehof.nl

Groep 8
Zij instroom
Magister
Rooster
Jaarplanner
Nieuws