Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) is een wettelijk verplicht orgaan, waarin vertegenwoordigers van leerlingen, ouders en personeelsleden meepraten en meebeslissen over het schoolbeleid.

Samen én apart hebben de geledingen informatie-, instemmings- of adviesrecht bij besluiten van het bevoegd gezag in de school. De MR overlegt met de directie over belangrijke schoolzaken, zoals verbeteringen in het onderwijs, vaststellen van vakanties, de veiligheid op school, de formatie, de schoolregels en het schoolplan.

Contactgegevens
mr@havodehof.nl

Groep 8
Zij instroom
Magister
Rooster
Jaarplanner
Nieuws