Zij instroom

Havo De Hof heeft de afgelopen jaren goede ervaringen opgedaan met zij instroom leerlingen. Dat komt doordat we duidelijk hebben bedacht wat we leerlingen kunnen bieden en doordat goed kunnen uitleggen wat we van leerlingen verwachten.

Hieronder wordt voor leerjaar 2,3 en 4 uitgelegd wat er nodig is voor aanmelding voor het zij instroom traject. Voor leerjaar 5 is zij instroom niet mogelijk.

Zij instroom leerjaar 1, 2 en 3
Heb je serieuze interesse dan volgt er contact met je huidige school en word je medio mei uitgenodigd samen met je ouders, voor een intakegesprek.
Dit gesprek vindt altijd plaats met de leerjaarcoördinator en indien nodig de zorgcoördinator.
Of je geplaatst bent kan pas bekend gemaakt worden, nadat wij weten hoeveel plekken er in het door jou gekozen profiel het komende schooljaar beschikbaar zijn.

Voor leerjaar 1, 2 en 3 moeten onderstaande documenten bij onze school aangeleverd worden:

 • Recente cijferlijst.
 • Overzicht van absenties van het afgelopen schooljaar.
 • Een ingevuld schoolwisselaarsformulier.
 • In geval van doubleren op een hoger niveau dan havo een ontwikkelingsperspectiefplan (OPP).
 • Motivatiebrief geschreven door de de leerling.
 • In geval van zorg een kopie van de diagnoseverklaring.

Zij instroom leerjaar 4
Heb je serieuze interesse dan volgt er contact met je huidige school en word je medio mei uitgenodigd samen met je ouders, voor een intakegesprek.

Allereerst heb je een gesprek met de decaan en de leerjaarcoördinator van havo 4

Of je geplaatst bent kan pas bekend gemaakt worden nadat wij weten hoeveel plekken er in het door jou gekozen profiel het komende schooljaar beschikbaar zijn.

In geval van zij instroom klas 4 moeten onderstaande documenten bij onze school aangeleverd worden:

 • SE- en/of cijfer overzicht.
 • Profielkeuze kaart/zie pdf.
 • Overzicht van absenties van het afgelopen schooljaar.
 • Een ingevuld schoolwisselaarsformulier.
 • Motivatiebrief geschreven door de leerling.
 • In geval van zorg een kopie van de diagnoseverklaring.

Voorrangsregel
Leerlingen afkomstig van een ZAAM school die zich aanmelden hebben voorrang.

Aanmelden voor zij instroom
Als je je bij havo De Hof wilt aanmelden om in te stromen, dan kan je het beste een e-mail sturen met alle gegevens. Wij nemen dan contact met je op.

Aanmelden zij-instroom

Is je interesse gewekt?
We maken graag persoonlijk kennis met je!

Groep 8
Zij instroom
Magister
Rooster
Jaarplanner
Nieuws