Verlof aanvragen

 • Extra verlof, uitzonderingen en vrijstelling Er kunnen redenen zijn waarom een kind niet naar school hoeft, bijvoorbeeld godsdienstige verplichtingen of belangrijke familiegebeurtenissen, zoals een bruiloft of een begrafenis. U kunt hiervoor schriftelijk extra verlof aanvragen. Kan mijn leerplichtige kind extra verlof krijgen? Een aanvraag voor één of meer dagen heet een ‘aanvraag extra verlof’.
  • Extra verlof moet u altijd schriftelijk aanvragen (met opgave van reden) bij de directeur van de school.
  • Aanvraagformulieren kunt u krijgen bij de school.
  • Over aanvragen van verlof van minder dan 10 dagen beslist de schooldirecteur.
  • Aanvragen van meer dan 10 dagen legt de schooldirecteur voor aan de leerplichtambtenaar.
  • De school is verplicht om u schriftelijk op de hoogte te stellen van het besluit.
Groep 8
Zij instroom
Magister
Rooster
Jaarplanner
Nieuws