Schoolplan

U kunt hier het schoolplan van havo De Hof downloaden. In dit schoolplan worden de uitgangspunten en overtuigingen beschreven, op basis waarvan het beleid van havo De Hof verder vorm krijgt. De missie en visie van de school vormen de basis voor alle besluitvorming. Daarnaast wordt beschreven op welke wijze de verdeling van inzet en middelen tot stand komt. Dit schoolplan is de uitkomst van diverse gesprekken met medewerkers, leerlingen, medezeggenschapsraad en de schoolleiding van havo De Hof.

Doel en de functie van het schoolplan Havo De Hof stelt minimaal 1 maal per 4 jaar haar schoolplan vast, waarin zij haar school-, onderwijs-, zorg-, personeel- kwaliteit- en financieel beleid beschrijft en toekomstplannen voor het onderwijs van de school. De inhoud van dit document gebruiken we bij het bepalen van de koers. Indien onderwijs of maatschappelijke ontwikkelingen vragen om bijstelling van het beleid worden er aanpassingen gedaan en een gewijzigd plan opgesteld. In het dagelijks functioneren werken wij voornamelijk vanuit een jaarplan, dat jaarlijks wordt opgesteld binnen de kaders van het schoolplan.

Groep 8
Zij instroom
Magister
Rooster
Jaarplanner
Nieuws