Protocollen

In dit stroomschema wordt het stappenplan schorsing beschreven en een richtlijn gegeven voor de op te leggen sancties. Uiteraard wordt er in ieder geval nauwkeurig gekeken welke sanctie het best aansluit bij de situatie.

Groep 8
Zij instroom
Magister
Rooster
Jaarplanner
Nieuws