Examenreglement

Het algemene ZAAM-examenreglement beschrijft de door de VO-Raad noodzakelijk geachte onderdelen van het examenreglement1 die voor elke school gelijk zijn. Naast dit algemene ZAAM-examenreglement is elke ZAAM-school verplicht een schoolexamenreglement op te stellen waarin tenminste de door de VO-Raad als noodzakelijk aangemerkte onderdelen worden uitgewerkt die om eenschoolspecifieke invulling vragen2. Samen vormen deze documenten het examenreglement van de school.

Groep 8
Zij instroom
Magister
Rooster
Jaarplanner
Nieuws