Rooster en lestijden

De roosters worden via Zermelo gepubliceerd. Alle leerlingen krijgen een inlog en kunnen op hun eigen device het rooster inzien. Wijziging als gevolg van ziekte worden in de ochtend uiterlijk om 07.30 uur kenbaar gemaakt zodat de leerlingen op tijd weten of er in hun rooster iets is aangepast.

Het gebouw van havo De Hof is dagelijks geopend van 8.00 tot 17.00 uur voor leerlingen en bezoekers. Leerlingen hebben toegang tot de school met een schoolpas. Bezoekers kunnen zich melden aan de balie. Op afspraak is het mogelijk het gebouw buiten deze tijden om te bezoeken. Standaard heeft havo De Hof een 50-minuten rooster. Op sommige dagen is er een verkort rooster van 40-minuten. Op deze dagen zijn de lessen uiterlijk om 13.50 uur klaar.

Groep 8
Zij instroom
Magister
Rooster
Jaarplanner
Nieuws