Nieuws

We heten je graag welkom op havo De Hof.
Tussen 25 maart en 31 maart 2024 kunt u uw kind met een voorkeurslijst digitaal aanmelden voor het voortgezet onderwijs in het ouderportaal. Het maakt niet uit of u uw kind op 25 maart of op 31 maart 2024 aanmeldt. Het moment van aanmelden heeft namelijk geen invloed op de kans dat uw kind op de school van eerste voorkeur wordt geplaatst. Meer informatie komt beschikbaar via schoolkeuze020.nl/

Aanmelden leerlingen van buiten Amsterdam

Als leerlingen van buiten Amsterdam zich willen aanmelden bij havo De Hof, dan komt er een aparte route. Meer informatie komt beschikbaar via schoolkeuze020.nl/

Aanmelden via hardheidsclausule

Havo De Hof mag enkele leerlingen direct plaatsen, zonder loting en matchingprocedure, op grond van zwaarwegende persoonlijke kenmerken, een gezondheidssituatie en/of de thuissituatie. Dit is de zogenaamde hardheidsclausule. Hiervoor is bij OSVO een centraal loket ingericht.

De hardheidsclausulegesprekken vinden plaats ná ontvangst van het verzoek. Er mag maar bij één school een verzoek tot het toekennen van de hardheidsclausule ingediend worden. Meer informatie over het proces en op welke gronden u een beroep kunt doen op de hardheidsclausule vindt u hier: 

Centraal Loket Hardheidsclausule – Loting & Matching 2024-2025: Vereniging OSVO.

Kennismakingsmiddag: medio juni

Als je bent toegelaten tot havo De Hof, dan kan je medio juni kennismaken met je klasgenoten en jouw mentor. Tijdens de kennismakingsmiddag ontvang je alle informatie die nodig is voor de start van jouw schoolcarrière op havo De Hof. Bijvoorbeeld over de introductie aan het begin van het schooljaar, het schoolkamp en alle andere praktische zaken. Uiteraard is dit onder voorbehoud door de coronasituatie.

Vragen?

Heb je nog vragen, dan helpen wij je graag. Je kan ons op werkdagen bereiken via 020 – 893 8000 of mailen naar info@havodehof.nl

Havo+

Alle leerlingen van klas 1, 2 en 3 doen mee aan het havo+ programma. Dat is verspreid over het jaar minimaal 12 weken 2 uur per week een vak volgen wat je leuk vindt of iets waar je beter in wilt worden.

Voorbeelden hiervan zijn:

  • patisserie,
  • theater
  • aviation (luchtvaarttechniek).

Ook mogen leerlingen zelf vakken bedenken die ze willen volgen, zo hebben we de volgende vakken ook al eens aangeboden:

  • Spaans
  • psychologie
  • dans