Havo De Hof categorale havo in Amsterdam Oost

Brede blik op de wereld
Havo De Hof is een jonge, ambitieuze en categorale havo school in Amsterdam Oost.

Havo De Hof is op 1 augustus 2013 gestart aan de Linnaeushof in de Watergraafsmeer. Naar deze “hof” verwijst de naam havo De Hof. Sinds 1 augustus 2016 zijn we gevestigd aan de Dapperstraat. Het categorale karakter van de school betekent dat wij voor ons onderwijs ons volledig richten op de havo-leerlingen. Wij streven ernaar het onderwijs optimaal in te richten voor havo leerlingen met een brede blik op de wereld.
Aantal leerlingen
Havo De Hof telt circa 400 leerlingen, verdeeld over leerjaar 1 tot en met leerjaar 5.

Voor u als ouders betekent dat bijvoorbeeld dat we de schoolcarrière van uw zoon of dochter meestal starten met een kennismaking op ons dakterras nadat uw zoon of dochter bij ons geplaatst is. Ook organiseren we formele en informele bijeenkomsten met ouders. Soms staan deze in het thema van onderwijszaken, zoals bij de kennismakingsavond met de mentor en de andere ouders, maar soms staan ze ook in het teken van andere onderwerpen, zoals opvoeden in deze tijd.

Enthousiasme
Wij werken elke dag met veel enthousiasme dat havo De Hof de plek is waar ouders, leerlingen en het team elkaar makkelijk kunnen vinden en samen nadenken hoe we tot een schooltijd kunnen komen om nooit te vergeten. Dat betekent voor ons dat we zoeken naar de manier waarop leerlingen het beste kunnen werken, dat we talenten van onze leerlingen stimuleren en dat we er met elkaar een fijne tijd van maken. Graag nodigen we u uit om daarin mee te denken en te participeren. Dat organiseren we middels specifieke thema-avonden. Wilt u zich hiervoor opgeven dan kan dat via het centrale e-mailadres: info@havodehof.nl

Groep 8
Zij instroom
Magister
Rooster
Jaarplanner
Nieuws