Resultaten

Jaarlijks stroomt er wel een leerling door naar het vwo. Dit is niet een traject waar wij ons specifiek op richten. Wij streven ernaar om de leerlingen met vwo potentie uiterlijk aan het einde van het tweede leerjaar in kaart te hebben en te begeleiden naar een passende school.

Het is voor leerlingen die een score halen waarmee zij door kunnen naar vwo 1 of 2 uiteraard ook toegestaan om het onderwijs op havo De Hof te vervolgen.

 

Groep 8
Zij instroom
Magister
Rooster
Jaarplanner
Nieuws